Tertio 913 - Broederschap loge verliet ik voor geloofsgemeenschap

Broederschap loge verliet ik voor geloofsgemeenschap

Als “uitermate lauwe katholiek” heeft Christophe Flipo liefst twee decennia lang naar wijsheid gestreefd binnen een deïstische loge. Tot deze Franse ingenieur vijf jaar terug in het mariale bedevaartsoord Rocamadour het licht ziet, waarlijk tot geloof komt en de vrijmetselarij verlaat. “Aan die broederschap heb ik fijne herinneringen overgehouden, maar geen echte vriendschap.” Zijn getuigenis verschijnt in Tertio van 9 augustus 2017.

“Alle bekeringen en dus ook de mijn zijn in grote mate ‘mensenwerk’”, meent Christophe Flipo. “Het is mijn overtuiging dat God vooral werkzaam is langs gewone stervelingen. Geloofsgetuigen effenen het pad voor anderen. Daarnaast heb ik natuurlijk bijzondere momenten van genade beleefd, onder meer bij het Heilig Graf in Jeruzalem. Met een handvol vrijwilligers uit Rocamadour heb ik er de eucharistie gevierd. Een uitzonderlijke belevenis waarbij we ons intiem verbonden hebben gevoeld met de miljoenen pelgrims die ons zijn voorgegaan.”

“Ondanks enkele ervaringen die het menselijke verstand te boven gaan, heb ik wel nooit mijn ratio aan de kant geschoven”, vervolgt de Fransman. “Redelijk geloof is dan ook geen contradictio in terminis. Toch schijnt tegenwoordig een maatschappelijke meerderheid van het tegendeel overtuigd, wat bezwaarlijk van een open geest getuigt. Eigenlijk ben ik sinds mijn bekering gegroeid in openheid en vrijheid. Het valt me minder zwaar te erkennen dat ons kenvermogen grenzen vertoont. Tal van vooraanstaande denkers hangen tot mijn vreugde een gelijkaardige visie aan. Zij laken de dominantie van het materialistische rationalisme en zien Gods hand in de schepping.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​