Tertio 909-910 - Armoedebeleid en –bewegingen vullen elkaar aan

Armoedebeleid en –bewegingen vullen elkaar aan

Met de regelmaat van de klok lezen we dat de toename van de ongelijkheid de middenklasse doet verdwijnen. Reden genoeg voor Tertio om tijdens de zomer uitgebreid in te zoomen op armoede. We bekijken beleid en organisaties, dakloosheid, theologische achtergronden, kunst en media vanuit het perspectief van de armoede. In Tertio van 12/7/’17 bekijken we de relatie tussen armoedebeleid en –organisaties.

“Armoede moet niet verminderd worden”, stelt Marijke Decuypere, verantwoordelijke voor ATD Vierde Wereld Vlaanderen, ietwat verrassend. Ze voegt er wel in één adem aan toe: “We moeten ze vernietigen.” De beweging werd zestig jaar geleden door Frans priester Joseph Wresinski gesticht en zet sindsdien onverminderd armoede op de internationale agenda.

“Wat een samenleving doet voor mensen die – tijdelijk of structureel – het minder goed hebben, is een belangrijke graadmeter voor de beschaving”, vindt Philippe De Coene (sp.a). De Coene is in Kortrijk schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter. De West-Vlaamse centrumstad legt de nadruk op participatie.

Ook wie in armoede leeft, heeft het recht op vakantie te gaan. Maar het is niet altijd even makkelijk de juiste ondersteuning te vinden. Psychiatrisch verpleegkundige en diaken Werner De Greve getuigt dat beleid en organisaties elkaar steeds meer vinden. “De noden verdwijnen niet tijdens de zomervakantie.”

Lees het hele dossier in Tertio van deze week.

Proefnummer en abonnementen: www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​