Tertio 901 - Bondgenoot religie

Standpunt Geert De Kerpel

Bondgenoot religie

Een van de grote problemen waarmee de Europese instellingen kampen, is dat al te weinig burgers op ons continent er zich echt bij betrokken voelen. Hoevelen zouden zelfs nog maar correct kunnen uitleggen wat het verschil is tussen de Europese Raad en de Europese Commissie? Laat staan waarin het onderscheid ligt met de Raad van Europa. Die laatste organisatie bestaat nochtans al sinds 1949 en vertegenwoordigt haast alle landen van Europa. En haar kernopdracht die erin bestaat de democratie en de mensenrechten in heel Europa te bevorderen, is van uitzonderlijk belang. Denk alleen al aan het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Recht op leven, vrijheid, privacy, gewetens- en godsdienstvrijheid, vrijheid van vereniging en tal van andere rechten en vrijheden waarop onze samenlevingen essentieel steunen, staan voor de Europese burger daardoor al ruim 65 jaar in steen gebeiteld. Want de nationale rechters zijn door het EVRM gebonden en wie daar bot vangt, kan zich finaal wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, een uniek Hof dat elders in de wereld zijn gelijke niet kent.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​