Tertio 895 - Schoonheid zien, is glimp van eeuwigheid opvangen

Schoonheid zien, is glimp van eeuwigheid opvangen

“Indien God een oceaan is, laat poëzie ons toe ‘diepere’ lagen van dat Mysterie te verkennen, ver voorbij de heldere betekenis aan het oppervlak”, betoogt Michael Edwards beeldrijk. De Britse dichter heeft zijn bekering te danken aan een “sprekend vers” en getuigt daarover in Tertio van 5 april 2017.

“Gedichten zijn en blijven de meest geschikte uitdrukkingsvorm voor het transcendente”, vertelt Michael Edwards. “Het Mysterie van God is als een oceaan, waarin de mens met zijn beperkte kenvermogens nooit alle lagen weet te verkennen. Alleen de betekenis aan het oppervlak is ‘helder’. ‘Diepere’ betekenissen moeten lezers op eigen kracht ontdekken.”

“Zelf kwam ik dankzij de Schrift tot geloof”, vervolgt de schrijver. “Iets weerhield me aanvankelijk die ‘sprong’ te wagen, waarover Søren Kierkegaard zo overtuigend schreef. Het beslissende zetje kwam van het evangeliefragment over de ‘bezeten jongen’. Toen mijn oog viel op het vers ‘ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’, werd het geschreven woord sprekend. Die uitroep scheen uitsluitend voor mij geschreven; tot mijn persoontje gericht. En even plots als woordeloos gaf Christus mij te verstaan dat Hij me zou helpen.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​