Tertio 895 - Leed niet vergeten en alert blijven

Leed niet vergeten en alert blijven

Op zaterdag 8 april wordt om 11 uur in de basiliek van Koekelberg een plechtigheid gehouden waarbij als aandenken aan de slachtoffers van seksueel misbruik het kunstwerk Esse est Percipi van Ingrid Rosschaert wordt ingehuldigd in aanwezigheid van kardinaal Jozef De Kesel, bisschoppen en religieuze oversten. Slachtoffers en leden van de kerkelijke opvangpunten getuigen er. Ook Manu Keirse, voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren, neemt er het woord. “In ons land is al een hele weg afgelegd, maar we zijn er nog niet”, zegt de psycholoog in Tertio van 5 april 2017.

“Zoals er herdenkingen zijn van de twee wereldoorlogen en van de terreuraanslagen, zo is het nodig niet te vergeten wat misbruikslachtoffers is aangedaan. Dat kan maar door hun verhalen in de openbaarheid te brengen, door met hen mee te leven en door te erkennen wat gebeurd is. Zo’n gedenkmoment is bovendien een waarschuwing voor de kerk én de samenleving. Dit mag zich niet herhalen. Zulk leed moeten we trachten te voorkomen. Blijvende alertheid voor mogelijk misbruik is geboden”, stelt Manu Keirse.

“We mogen deze zwarte bladzijde niet doodzwijgen. We moeten het kunnen uitspreken en het moet ernstig genomen worden. Het is niet gedaan en voorbij. Een jaarlijks moment om te attenderen op het misbruik, is daarom zinvol. Wat willen we kwijt? Waar zien we nu knelpunten? Merkten we onlangs ergens signalen op in onze omgeving die kunnen wijzen op grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik? We hebben rookmelders en branddetectors in onze samenleving nodig ter preventie van elk misbruik, niet alleen in de kerk, maar overal in de samenleving en in de families”, vindt de psycholoog.

Lees hier het integrale artikel.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​