Tertio 892 - “Joden intermediair in dialoog tussen islam en Westen”

“Joden intermediair in dialoog tussen islam en Westen”

Historische inzichten kunnen helpen bij de uitdagingen vandaag. Dat vindt de Amerikaanse rabbijn David B. Ruderman. “Ik zie veel studenten die zoeken naar spiritualiteit. Dat stemt me hoopvol.” Tertio zocht de hoogleraar Modern Jewish Studies op tijdens een lezingenreeks in Antwerpen.

“Er zijn nogal wat uitdagingen”, trapt David Ruderman een open deur in. “De meerderheid is geseculariseerd, heeft geen voeling met de eigen cultuur en is in religieus opzicht ongeletterd. Joden en christenen zitten daar in hetzelfde straatje. We kunnen elkaar zeker ondersteunen, al zijn er joden die sarcastisch opmerken: ‘Nu ze zelf klein worden in het Westen, willen katholieken de dialoog met ons aangaan’.”

Voor Ruderman is het duidelijk dat we het best de tegenstellingen overstijgen. Tegelijk waarschuwt hij voor politieke recuperatie. “Nu de islam de grootste godsdienst wordt, poogt men de joods-christelijke traditie als tegengewicht te gebruiken. Dat is verschrikkelijk. Maar de secularisatie tegengaan… Ik onderwijs al 45 jaar en zie heel veel studenten die zoeken naar spiritualiteit. Dat stemt me hoopvol.”

En hoe Ruderman jood omgaat met de islam? “Joden hebben van in het begin een productieve relatie met de islam gehad”, stelt de historicus. “Totdat de christelijke scholastici de rol overnamen. Joden zien zichzelf als intermediair in dialoog met de islam, ook vandaag. De joodse gemeenschap in de VS is geschokt door het inreisverbod voor moslims. Op het einde van de rit worden alle gelovigen van alle godsdiensten bedreigd. Joden hebben een interessante rol te spelen om de deur van de dialoog tussen islam en het Westen te openen. Ze zijn historisch een goede barometer geweest om te zien hoe moslims en christenen de minderheden behandelen. Als we erin slagen IS te ontmantelen, blijft over dat ook de islam een religie van liefde is.”

Lees het volledige interview deze week in Tertio.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​