Tertio 883 - “Positieve boodschap werkt goed”

Mvslim.com toont diversiteit moslims

“Positieve boodschap werkt goed”

Mvslim.com begon officieel op 15 april 2015. Na ruim anderhalf jaar klokt de Engelstalige website af op tien miljoen bezoekers per maand.  “Op Facebook halen we er zelfs tien miljoen per week”, getuigen de beide oprichters. Tertio zocht de twee op in hun kantoor in de Antwerpse binnenstad.

Geert De Cubber /  “Waarom we Mvslim.com eigenaardig spellen? Wel, dat vertellen we niet. We laten het over aan de lezer om die  ‘v’  in te vullen zoals hij of zij wil.”  Hanan Challouki zet de toon: het mysterie mag soms gewoon een mysterie blijven.  “In de beeldvorming over moslims wordt het spirituele er compleet uitgehaald”, vult Taha Riani aan.  “We zien heel vaak dat moslims worden gereduceerd tot enkele stereotypen. Alsof je een miljard mensen kan herleiden tot één enkel beeld. Als de samenleving al een definitie geeft, klinkt die meestal ronduit negatief”, vervolgt Challouki.  “Dat stoort. Het  ‘gedoe’  met de islam wordt meestal problematisch voorgesteld. Altijd haast men zich te zeggen dat er voor dialoog met gelovigen wel plaats is in onze samenleving. Alleen, het maatschappelijke discours klinkt zelden als een uitnodiging tot dialoog.”

Problematisch
“Ook de benadering op basis van de moslimidentiteit is problematisch. Een persoon kan verschillende identiteiten hebben. Als je – zoals in het geval van moslims – op basis van één identiteit iemand labelt en daaraan vooroordelen koppelt, kan dat ernstige gevolgen hebben”, waarschuwt Riani.  “Hopelijk beseft onze samenleving dat en biedt ze weerstand aan die benadering. In onze omgeving merken we in elk geval dat zoiets mensen frustreert. Het lijkt wel alsof we allemaal op onze eilandjes zitten in plaats van dat we elkaar echt willen leren kennen”, stelt Challouki vast.  “We blijven dezelfde fouten maken omdat we onverkort dezelfde strategie hanteren. Verdoofd slachten is daarvan een mooi voorbeeld. Wanneer je naar een precieze wetenschappelijke definitie vraagt, kan niemand dat echt sluitend uitleggen. Het stoort dat de samenleving problemen creëert die er niet zijn en er altijd op terugkomt.”   


Copyright foto: Wim Kempenaers

Toekomst
“Laten we vooral over de toekomst nadenken”, zegt Riani.  “Het debat – zoals dat over onverdoofd slachten – wordt niet eerlijk gevoerd. Niet alle opties worden duidelijk gemaakt. En bovendien komen altijd dezelfde mensen aan bod. Zo weet men de dag van het Offerfeest steevast te verpesten. Ik vraag me af of christenen het zouden appreciëren mocht elk jaar met kerstdag hetzelfde probleem terugkeren.”

Allemaal mensen
“Ook politiek zit het fout”, meent Challouki.  “De politieke strategie is er een van  ‘verdeel en heers’. Mensen worden gedefinieerd in termen van  ‘wij’  en  ‘zij’. Dat de politiek verkiezing na verkiezing vijandig blijft tegenover minderheden – niet alleen moslims, maar alle minderheidsgroepen – baart ons zorgen. Of het nu gaat over de samenleving in het algemeen of over bijvoorbeeld werk en economie in het bijzonder, altijd bestaat de neiging te kijken naar de verschillen. Dat werkt niet. Religie en de culturele achtergrond zijn maar deelaspecten. Uiteindelijk beseffen wij dat we allemaal mensen zijn.”

Internationaal
Dat besef vormt onze drijfveer voor Mvslim.com.  “Waarom we ermee begonnen? We wilden tonen dat je verschillende identiteiten kan combineren”, verzekert Riani.  “Je kunt uiteenlopende activiteiten ontplooien in de samenleving zonder je te laten tegenhouden door stereotypen. En aangezien de frustraties hardnekkig en internationaal zijn, schrijven we in het Engels. In België is er een editorial team van dertig mensen. Wereldwijd werken iets meer dan 500 mensen mee aan de website. Zo bereiken we het grootst mogelijke publiek.”

“We vinden onze onafhankelijkheid belangrijk”, beantwoordt Challouki de vraag naar de financiering van hun project.  “We zijn begonnen met nul euro en hengelen bewust niet naar overheidssubsidies. Omdat we vaak uitgenodigd zijn om over onze communicatiestrategie te spreken, hebben we besloten een communicatiebureau op te richten. Daar halen we de financiering van de site uit. Overigens vinden we die onafhankelijkheid belangrijk voor onze geloofwaardigheid. We draaien op zowat tien miljoen bezoekers per maand”, becijfert Riani.  “Een goede online communicatiestrategie is het begin van alles. Vanaf de opstartfase zetten we resoluut in op onze Facebookpagina. Zowat 90 procent van de 16- tot 45-jarigen heeft een Facebookaccount. Dat biedt enorme mogelijkheden om gemakkelijk en snel een groot publiek te bereiken.”

Platform
Inhoudelijk kent Mvslim.com geen taboes. Of het nu gaat over onverdoofd slachten, de hoofddoek of de jongste trends van zogenaamde mipsters (een samenvoeging van de woorden moslim en hipster, nvdr):  “We willen de diversiteit aan bod laten komen”, zegt Challouki.  “We zijn een open medium. In onze samenleving oordeelt de ene groep nogal snel over de andere. Vooroordelen maken een dialoog soms onmogelijk.”

Naast het inhoudelijke aanbod op de website gaat Mvslim.com ook de boer op.  “We zijn net terug van Amsterdam”, legt Challouki uit.  “Onder de naam Mvslim Connects brachten we eind april in Antwerpen al lezers samen. We wilden dat in Amsterdam herhalen en zorgden voor een inspirerende avond. Het concept is ontstaan vanuit een andere vaststelling”, vervolgt Riani.  “In de media komen altijd dezelfde stemmen aan bod. Daarom maken we de sprekers niet vooraf bekend of uitsluitend last-minute. We willen tonen dat het anders kan en bieden verstandige stemmen een forum. Online omzetten naar offline, zeg maar. Om de grote diversiteit te tonen.”

Mediadiscours
Of niemand moeilijk doet over hun website?  “Binnen de moslimgemeenschap hebben we nog geen tegenkanting ervaren”, luidt het.  “Buiten een enkele opmerking vanuit extreemrechtse hoek hebben we ons altijd gesteund gevoeld. In de klassieke media worden moslims doorgaans conservatiever afgeschilderd dan ze in werkelijkheid zijn. Het mediadiscours is echt negatief en intimiderend. Neem nu de imam en de rabbijn (Brahim Laytouss en Aaron Malinsky, nvdr) in De Afspraak over homoseksualiteit. Dat was een walgelijk tv-moment. Door de vragen van de interviewer –  ‘wat als jouw zoon zich als homoseksueel zou outen?’  – werden beiden in de hoek gedreven. Een dermate persoonlijke vraag ligt moeilijk voor elke ouder, welke geloofsachtergrond die ook heeft. Maar voor het grote publiek was de perceptie dat de gemiddelde Belg mee is; moslims en joden niet.” 

“In ons team zitten eveneens veel niet-moslims”, garandeert Riani.  “We selecteren medewerkers op talent. Dat is ons enige criterium. Naast openheid, natuurlijk. Iedereen die wil bijdragen, is meer dan welkom.”

Bondgenootschap
“Ik heb de indruk dat de christelijke gemeenschap vroeger dichter bij moslims stond”, besluit Challouki.  “De kerk op de hoek was voor mijn grootouders het eerste contactpunt toen ze in België aankwamen. Vooral de solidariteit tussen verschillende religieuze groepen vind ik superbelangrijk. Zelfs al zijn er verschillen, gelovigen herkennen veel bij elkaar. Die solidariteit is nodig tegen de verdeeldheid binnen de maatschappij. Mensen hebben nood aan zo’n getuigenis. Wist je dat de interreligieuze artikelen op onze website het hoogst scoren? Een positieve boodschap werkt goed.”

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​