Tertio 877 - “Vrede is blijvende strijd”

“Vrede is blijvende strijd”

De Franse dominicaan Olivier Poquillon volgde in september de Ierse priester Patrick Daly op als secretaris-generaal van de Commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie (Comece) en maakte eind oktober voor het eerst de algemene vergadering bij, de eerste na het referendum pro Brexit. Hij beseft dat de EU het gevaar loopt uiteen te vallen als ze haar oorspronkelijke bestaansredenen uit het oog verliest: vrede en onderlinge solidariteit.

“Katholieken zoals Robert Schuman hebben veel geïnvesteerd in de uitbouw van de Europese instellingen. Die founding fathers geloofden in het Europese project, niet als een doel op zich, maar als een middel om op ons continent na twee wereldoorlogen in vrede te leven. Dat was trouwens ook de ontstaansreden van de VN. Sterker dan twintig jaar geleden is het vandaag belangrijk dat we ons dat oorspronkelijke doel van die instellingen herinneren. De vrede is broos”, stelt Olivier Poquillon.

“De vrede is een strijd, stelde Thomas van Aquino. De Comece is opgericht om in naam van de bisschoppen die goede strijd voor de vrede mee te voeren. Besluiten om vredevol samen te leven is een reële keuze vandaag. Wat willen we samen doen? De EU loopt het risico te verdwijnen als ze haar bestaansredenen uit het oog verliest, als haar structuren het oorspronkelijke doel niet meer dienen: de vrede. Dan wordt de EU als middel misschien overboord gegooid en afgewezen omdat die instelling geen zin meer heeft. Dat risico is niet denkbeeldig. Instellingen zijn niet eeuwig. Maar laten we strijden voor het behoud van de vrede.”

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​