Tertio 866 - Dogma’s verbleken in het licht van de verrijzenis

Dogma’s verbleken in het licht van de verrijzenis

Als theologisch geïnteresseerde leek heeft Gérard Leroy de fundamenten onderzocht waarop dogmatische constructies rusten. In Croire malgré certains dogmes betoogt deze publicist hoe er sommige veeleer wankel uitvallen. Toch blijft zijn geloof overeind, dankzij de verrijzenisbelofte.

Ereadvocaat Gérard Leroy heeft zijn retorische duivels nooit uitsluitend professioneel ontbonden. Historische, culturele en religieuze thema’s waarin hij zich uit persoonlijke interesse vastbijt, presenteert deze praktiserende katholiek geregeld aan een ruimer publiek. Die inhoudelijk erg uiteenlopende conferenties en essays handelen onder meer over onheilsprofeet Nostradamus, kunstschilder Jan van Eyck of christelijk antisemitisme. Zijn jongste, uitgesproken persoonlijke (boek)project analyseert de voornaamste onbetwistbaar geachte leerstellingen uit het katholicisme.  

“De maagdelijkheid van Maria relativeer ik bijvoorbeeld verregaand”, vervolgt Leroy. “Portugees academicus José Rodrigues Dos Santos en velen met hem voeren dat dogma tot een vertaalfout terug. ‘Jonge vrouw’ is daarbij onterecht vervangen door ‘maagd’. Een detail dat vroege christenen gewoon over het hoofd hebben gezien. Het dogma ontstaat pas vele eeuwen later, nadat de cultus rond Maria aan belang wint. Bovendien is zij psychologisch belangrijk (glimlacht). Indien gelovigen haar koesteren, speelt het verlangen naar een vrouwelijke referentiefiguur mee. In onze hemel is behoefte aan een Moeder. Bij priesters werkt dat principe eens zo sterk. Door het celibaat engageren zij zich kuis te leven. In hun blijvende hunker naar een vrouwelijk model, biedt een even ‘zuivere’ – ergo maagdelijke – figuur de evidente houvast. Bovendien vermoed ik dat de cultus in Italië rond ‘la mamma’ deze tendens vanzelf versterkt in een Vaticaan vol Italianen.”

“Alle twijfel rond dogma’s ten spijt, neem ik de verrijzenis zonder aarzelen voor waar”, besluit de Brusselaar. “Gelukkig maar, want daar ligt de ondergrens. Wijs de opstanding af en je bent geen christen meer. Mijn geloof in deze verbazingwekkende werkelijkheid berust op de getuigenissen in het evangelie. Tegelijk merk ik welke ongelooflijke kracht van dat mysterie uitgaat.” 

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​