Tertio 824 - Klimaattop Parijs onder stoom

Klimaattop Parijs onder stoom

De 21ste VN-klimaattop vindt van 30 november tot 11 december plaats in Parijs. Slagen de tweehonderd vertegenwoordigde landen er dit keer in tot een bindend akkoord te komen om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden? Technisch kan de uitstoot van broeikasgassen nog tijdig ingedijkt worden om erger te voorkomen, al is het vijf voor twaalf. Uit linkse en kerkelijke hoek weerklinkt wel de boodschap dat het klimaatprobleem ook een ethische en spirituele kwestie is, die noopt tot een andere levensstijl.

De oplossing van het klimaatprobleem ligt bij de drastische omschakeling naar hernieuwbare energie. Dat stelt Pieter Boussemaere, docent geschiedenis en klimaat van de Vives Hogeschool in Brugge en auteur van het boek Eerste hulp bij klimaatverwarring.

“In je eentje kun je de wereld niet veranderen, maar samen staan we sterk om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Daartoe moeten we wel af van oude afgoden zoals de fossiele brandstoffen. De uitdaging waar we voor staan, gelijkt op een nieuw exodusverhaal”, vindt Karel Malfliet van Ecokerk.

Met de encycliek Laudato Si’ bereikte de kerkelijke aandacht voor ecologie een hoogtepunt, maar in het Vaticaan liggen ze al veel langer wakker van het klimaatprobleem. Ook Franciscus’ voorgangers waren begaan met de zorg voor de schepping en de opwarming van de aarde verontrust niet alleen de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede, maar ook de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen. De Heilige Stoel neemt trouwens deel aan de VN-klimaattop. De delegatie wordt geleid door kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede, en staatssecretaris Pietro Parolin.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​