Tertio 730 - Pastors passen gezinsleer aan

Pastors passen gezinsleer aan

De leer van de katholieke kerk over huwelijk, gezin en seksualiteit moet op belangrijke punten grondig worden veranderd, vindt een grote meerderheid van geëngageerde Vlaamse katholieken. Ze dromen van een kerk die allen verwelkomt. Dat leert een nieuw onderzoek van de KU Leuven, dat Tertio als eerste kon inkijken.Kris Somers | De enquête, die de voorbije weken werd gehouden, richtte zich specifiek tot wie betrokken is bij pastoraat en geloofscommunicatie in de Vlaamse kerk: van priesters over pastors tot medewerkers in het brede pastorale veld. Ze leverde 1.853 respondenten op. Bijna de helft ervan geeft aan als vrijwilliger actief te zijn in de kerk. Priesters en religieuzen vertegenwoordigen goed 10 procent van het totaal. 28 procent heeft een betaalde opdracht binnen de kerk, het pastoraat of het godsdienstonderwijs. Iets meer mannen dan vrouwen namen deel aan het onderzoek. Het grootste deel is tussen de veertig en de zeventig. “Dit zijn geëngageerde gelovigen die de kerk niet hebben afgeschreven op basis van haar standpunten rond gezin”, benadrukken de professoren Annemie Dillen en Thomas Knieps. Tegelijk liegen de cijfers er niet om: 84,2 procent van de ondervraagden wenst duidelijke of ingrijpende veranderingen in de kerkelijke positie over contraceptie. Voor echtscheiding en hertrouw ligt dat percentage op 80,4 procent. Op nummer drie met 74,9 procent staat de vraag naar verandering in de standpunten over homoseksualiteit, gevolgd door 72,3 procent rond ongehuwd samenwonen.BisschoppensynodeIn oktober van dit jaar roept paus Franciscus een buitengewone bisschoppensynode samen in Rome om verder na te denken over pastorale uitdagingen voor huwelijk en gezin. Het secretariaat van de synode stuurde naar alle lokale kerken een vragenlijst met het oog op een brede consultatie vooraf. De Belgische bisschoppen verspreidden die langs onder meer Kerknet en Kerk&Leven. Het kerkblad publiceert deze week een synthese van de binnengelopen antwoorden.PraktijkDe enquête van de KU Leuven wil een aanvulling zijn op deze bevraging. Uit de resultaten leiden de onderzoekers alvast af dat een grote groep kerkbetrokken mensen moeite heeft met de kerkelijke kijk op thema’s die vaak op de korrel worden genomen in de publieke opinie. Meer zelfs, niet enkel vinden deze geëngageerden dat de leer over een aantal gezinsthema’s best zou veranderen, maar tegelijk geven ze aan dat ze in hun pastorale praktijk die wijziging al hebben doorgevoerd.  “Ze zeggen zelf reeds uit te voeren wat ze hopen dat verandert”, klinkt het.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​