Tertio 1144

Tertio 1144 van 12 januari 2022

Marietta van der Tol genoot zowel een opleiding in geschiedenis als in rechten. In haar onderzoek over tolerantie en godsdienstvrijheid koppelde ze de twee aan elkaar. Volgens Van der Tol zijn we niet verdraagzamer geworden dan vroeger. Ze bekijkt dat vooral vanuit de zichtbaarheid van religieuze minderheden in de publieke ruimte: “Hoe meer zichtbaar zij kunnen zijn, hoe toleranter de samenleving is”, zegt ze in Tertio nr. 1.144 van 12 januari 2022. Die zichtbaarheid staat vandaag weer ter discussie.

In dit nummer leest u onder meer:

• Een standpunt over hoe 2022 een cruciaal jaar beloofd te worden voor paus en kerk
• Een analyse over de situatie in Soedan
• Een column van filosoof Guido Vanheeswijck over de wijsheid van dichter Bernard Dewulf en aartsbisschop Desmond Tutu, beiden overleden kort na Kerstmis
• Een dossier over oecumene en de niet-katholieke kerkgemeenschappen in Gent
• Een signalement van het boek “Tekens van het onzichtbare. Essays over kunst en mystiek” van Antoon Van den Braembussche
• Een artikel over de biografie van de Belgische aartsbisschop Jean Jadot (1909-2009) die onder meer de pauselijke vertegenwoordiger in de VS was
• Een reportage in het pelgrimscentrum van het Zweedse Vadstena
• Een getuigenis van schrijfster Annet Buurman

Lees hier alvast het artikel over het boek “Mens worden. Over de relatie tussen theologie en pedagogiek”.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

“Hoe zichtbaarder religieuze minderheden, hoe toleranter de samenleving”

Marietta van der Tol genoot zowel een opleiding in geschiedenis als in rechten. Ze koppelde de twee aan elkaar in haar onderzoek over tolerantie en religieuze vrijheid. Volgens haar zijn we niet verdraagzamer geworden dan vroeger. Ze bekijkt dat vooral vanuit de zichtbaarheid van religieuze minderheden in de publieke ruimte die vandaag weer ter discussie staat, stelt ze in Tertio 1.144 van 12/01/2022.
» Lees verder

“Theologie kan bijdragen aan verzet tegen het maakbaarheidsdenken”

Waar de theologie en de pedagogiek die ooit twee handen op één buik waren, zijn hun wegen steeds verder uiteen gedreven. Een gemiste kans, vinden de Nederlandse theoloog Wolter Huttinga en filosoof en historicus Roel Kuiper. Met Mens Worden hopen ze beide vakgebieden opnieuw met elkaar in gesprek te brengen. Ze gaven het woord aan diverse Nederlandse en Vlaamse experten, die in het pas verschenen boek hun visie delen.
» Lees verder

Gunstig klimaat voor oecumene

Van 18 tot 25 januari vindt de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid onder de christenen plaats. Al dient oecumene altijd een prioriteit te zijn van de christelijke kerkgemeenschappen, toch krijgt ze in die week bijzondere aandacht. Voor Tertio een goede gelegenheid om de toenadering tussen de diverse kerken te belichten. Theoloog Dieter Van Belle, vormingsmedewerker en bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene in het bisdom Gent, trok voor het bisdomblad Kerkplein vorig jaar op reportage langs de diverse christelijke kerken in Gent. In het dossier in Tertio nr. 1.144 van 12 januari 2022 doet hij er bondiger verslag van.
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1146

Tertio 1145

Tertio 1143