Tertio 1144 - “Theologie kan bijdragen aan verzet tegen het maakbaarheidsdenken”

“Theologie kan bijdragen aan verzet tegen het maakbaarheidsdenken”

Waar de theologie en de pedagogiek die ooit twee handen op één buik waren, zijn hun wegen steeds verder uiteen gedreven. Een gemiste kans, vinden de Nederlandse theoloog Wolter Huttinga en filosoof en historicus Roel Kuiper. Met Mens Worden hopen ze beide vakgebieden opnieuw met elkaar in gesprek te brengen. Ze gaven het woord aan diverse Nederlandse en Vlaamse experten, die in het pas verschenen boek hun visie delen.

Roel Kuiper en Wolter Huttinga zijn betrokken bij het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit aan de Theologische Universiteit in Kampen. Ze begeleiden christelijke scholen bij het reflecteren over hun identiteit. Tijdens een onderzoek naar de rol van theologie in hoe scholen hun identiteit beschrijven, kwam Huttinga op de gedachte een boek te schrijven. “Ik ontdekte dat sommige theologische taal in wezen ook pedagogisch is”, verklaart hij. “Een voorbeeld is de uitspraak: ‘Wij zien de mens als beelddrager van God; dat is hoe wij elkaar en de kinderen hier op school benaderen’. Toch heb ik ook met het onderwerp geworsteld. Soms kunnen theologische dingen heel mooi en fraai gezegd worden, maar wat betekent dat voor de pedagogische visie? Hoe verhouden die twee aspecten zich tot elkaar? Ergens hebben Kuiper en ik toch een ideaal; een richting die wij nastrevenswaardig vinden, en dat is om het theologische en pedagogische aspect zoveel mogelijk te integreren. Omdat het leven één is.” 

Leven in volheid

Voor de Nederlandse krant Trouw recenseerde hij het boek Leven in Volheid van dominicaan Timothy Radcliffe. “Daarin toont Radcliffe dat theologie gewoon over het leven gaat. De rode draad is Jezus’ uitspraak: ‘Ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid’. Dat is het hart van de theologie, en dat wordt gemakkelijk vergeten. Misschien moeten we met zijn allen weer inzien dat theologie, geloof en spiritualiteit gaan over het leven zelf. Over vragen als: wie ben ik in deze wereld? Theologie houdt zich bezig met zowel de grote als de alledaagse vragen. Ook het onderwijs moet over iets groters of diepers gaan dan slechts over economisch nut of over de inpasbaarheid in een technocratische molen. De theologie kan bijdragen aan een verzet tegen het maakbaarheidsdenken.” De praktische invulling van de letter C of K blijft voor hedendaagse scholen een zoektocht, beseft Huttinga. Maar door de theologie en de pedagogiek “gevaarlijk dichtbij elkaar” te brengen, hoopt hij bovenal het gesprek op gang te brengen. 

Lees hier gratis het integrale artikel.

Vraag een proefnummer aan of neem een abonnement.

In de spotlight: 

“Hoe zichtbaarder religieuze minderheden, hoe toleranter de samenleving”

Marietta van der Tol genoot zowel een opleiding in geschiedenis als in rechten. Ze koppelde de twee aan elkaar in haar onderzoek over tolerantie en religieuze vrijheid. Volgens haar zijn we niet verdraagzamer geworden dan vroeger. Ze bekijkt dat vooral vanuit de zichtbaarheid van religieuze minderheden in de publieke ruimte die vandaag weer ter discussie staat, stelt ze in Tertio 1.144 van 12/01/2022.
» Lees verder

“Theologie kan bijdragen aan verzet tegen het maakbaarheidsdenken”

Waar de theologie en de pedagogiek die ooit twee handen op één buik waren, zijn hun wegen steeds verder uiteen gedreven. Een gemiste kans, vinden de Nederlandse theoloog Wolter Huttinga en filosoof en historicus Roel Kuiper. Met Mens Worden hopen ze beide vakgebieden opnieuw met elkaar in gesprek te brengen. Ze gaven het woord aan diverse Nederlandse en Vlaamse experten, die in het pas verschenen boek hun visie delen.
» Lees verder

Gunstig klimaat voor oecumene

Van 18 tot 25 januari vindt de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid onder de christenen plaats. Al dient oecumene altijd een prioriteit te zijn van de christelijke kerkgemeenschappen, toch krijgt ze in die week bijzondere aandacht. Voor Tertio een goede gelegenheid om de toenadering tussen de diverse kerken te belichten. Theoloog Dieter Van Belle, vormingsmedewerker en bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene in het bisdom Gent, trok voor het bisdomblad Kerkplein vorig jaar op reportage langs de diverse christelijke kerken in Gent. In het dossier in Tertio nr. 1.144 van 12 januari 2022 doet hij er bondiger verslag van.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​