Tertio 1140

Tertio 1140 van 15 december 2021

Tertio heeft een uitzonderlijke positie in het Vlaamse medialandschap. Even over het muurtje kijken leert evenwel dat er verschillende christelijke bladen zijn met gelijkaardige uitdagingen. Tertio nr. 1.140 van 15 december 2021 legt in het dossier het oor te luisteren in Zweden, waar katholieken al sinds de Reformatie een minderheidskerk vormen, in Groot-Brittannië, waar het katholieke opinieweekblad The Tablet kan bogen op een lange traditie, en bij onze Waalse zusterkrant Dimanche, die dit jaar haar 75ste verjaardag viert.

In dit nummer leest u onder meer:

• Een standpunt over wantrouwen en vertrouwen in coronatijden
• Een interview met politicoloog Steven Van Hecke over het Europees project
• Een opinie van filosoof Willem Lemmens over de voorstellen om draagmoederschap wettelijk te omkaderen
• Een column van filosofe en auteur Désanne van Brederode over de kaalslag in de ziel door de toegenomen digitalisering
• Een signalement van de overzichtstentoonstelling van de Portugese kunstenares Paula Rego in Den Haag
• Een gesprek met kunstenares Annick Collet die antieke poppen centraal stelt in haar werk
• Een focus op de heilige Fabiola in de kunst
• Een getuigenis van Anneke Verbeeck die met “Twinkel” een kerstverhaal voor kinderen schreef

Lees hier alvast het artikel over het evangelisch-protestants woonzorgcentrum De Olijfboom

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

De toekomst van Europa

In december 1991 vond in Maastricht een Europese top plaats die leidde tot het Verdrag van Maastricht en die het pad effende voor de invoering van de euro. Dertig jaar later staat de EU voor nieuwe uitdagingen. “De hoofdvraag is hoe Europa zich moet positioneren in de geopolitieke constellatie van vandaag”, oordeelt Steven Van Hecke in Tertio nr. 1.140 van 15 december. Hij stelt vast dat de wereld zich 30 jaar na de Koude Oorlog opwarmt aan een nieuwe versie ervan, ditmaal tussen de VS en China.
» Lees verder

“Uitkijken naar toekomst betekent aangezicht van onze Vader zoeken”

“Vierde coronagolf slaat niet toe in woonzorgcentra wegens boosterprik”, meldde TV Limburg begin deze maand. Ook in evangelisch-protestants woonzorgcentrum De Olijfboom zijn de zwaarste stormen gaan liggen. “Alle bewoners en bijna alle medewerkers hebben intussen hun derde prik gehad”, getuigt directeur Ronnie Leeters. “We leven wel zorgvuldig de coronamaatregelen na, maar momenteel heerst hier een relatieve rust. We zijn aan het werk en timmeren vol vertrouwen aan de toekomst.”
» Lees verder

Internationale christelijke media

Tertio heeft een uitzonderlijke positie in het Vlaamse medialandschap. Even over het muurtje kijken, leert ons evenwel dat er internationaal gezien verschillende christelijke bladen zijn. Tertio nr. 1.140 van 15/12/2021 legt zijn oor te luister in Zweden, waar katholieken al sinds de Reformatie een minderheidskerk vormen, in Groot-Brittannië, waar het katholieke opinieweekblad The Tablet kan bogen op een lange traditie en bij onze Waalse zusterkrant Dimanche, die dit jaar haar 75ste verjaardag viert.
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1145

Tertio 1144

Tertio 1143