Tertio 1133 - Klimaatconferentie COP 26 start zondag

Klimaatconferentie COP 26 start zondag

Op zondag 31 oktober gaat de VN-klimaatconferentie COP 26 van start. Wereldleiders en 30.000 mensen uit zo’n 200 landen verzamelen zich in Glasgow rond de vraag hoe de opwarming van de aarde kan worden tegengegaan. In aanloop van de conferentie richtte paus Franciscus een gezamenlijke oproep van zo’n veertig religieuze leiders tot de deelnemers aan de COP 26.

Overstromingen in België, Nederland en Duitsland, bosbranden in Griekenland en Turkije, extreme hitte tot 50 graden in Canada, orkanen in Amerika. De planeet kreunde het afgelopen jaar onder de impact van de klimaatverandering, ook op plekken die voorheen gespaard bleven. Willen we het tij nog kunnen keren, dan is er dringend actie nodig. Dat is de insteek van de 26ste Conference of the Parties on Climate Change, COP 26. De jaarlijkse VN-klimaatbijeenkomst vindt dit jaar plaats in het Schotse Glasgow van 31 oktober tot 12 november. 

Klimaatakkoord Parijs

Hoe doorslaggevend zulke bijeenkomsten kunnen zijn om stappen te zetten in de strijd tegen klimaatverandering, toont het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 voortkwam uit de COP 21. Dat akkoord is evenwel geen einde, maar slechts het begin van een lange weg. Wetenschappelijke rapporten tonen dat de temperatuur sinds pre-industriële tijden met 1 graad is gestegen en dat als we op de huidige voet doorgaan, de stijging tegen 2030 circa 2,9 graden zou bedragen. Bijkomende inspanningen zijn daarom onvermijdelijk. Welke acties nodig zijn om het oorspronkelijk vooropgestelde doel van 1,5 graden binnen bereik te houden, is dit jaar een van de hoofdthema’s van de COP-conferentie. 

Socio-ecologische crisis

Bioloog en theoloog Celia Dean-Drummond hoopt dat de COP 26 tot wijze keuzes zal leiden. De Britse woont in een energiezuinige woning in een bosrijke woonwijk net buiten Oxford. “Als bioloog besefte ik dat ik Gods schepping bestudeerde. En een theoloog die zijn theorieën verantwoord wil ontwikkelen, mag de wetenschappen niet negeren.” Dean-Drummond is hoogleraar in de theologie en directeur van het Laudato Si’-onderzoeksinstituut, verbonden aan de universiteit van Oxford. De klimaatcrisis is een socio-ecologische crisis, waarschuwt ze. “Degenen die in armoede leven, waar ook ter wereld, worden het hardst getroffen door de klimaatverandering. In het globale Zuiden trekken ze de klimaatverandering niet in twijfel. Ze zeggen het al jaren.” Vanuit het idee van naastenliefde zou dat christenen in het bijzonder moeten beroeren, meent Dean-Drummond. “Onze naasten zijn behalve onze familie en eigen gemeenschap ook mensen in de wereldgemeenschap.”

Islam en ecologie

Dat klimaatverandering niet alleen christenen raakt, blijkt temeer uit een oproep die voorafgaand aan COP 26 door religieuze leiders uit de hele wereld werd ondertekend. Paus Franciscus bood het document oproep aan aan Alok Sharma, kandidaat-president van COP 26, en Italiaans minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio. Onder de ondertekenaars ook vertegenwoordigers van de soennitische en de sjiitische islam. Groen-politicus Fatma Yildiz juicht dat toe: “De islam vertelt veel over ecologie, maar de link met de actualiteit en met de zorg voor de aarde wordt te weinig gelegd”. Nu religieuze leiders zich wereldwijd verenigen rond het klimaat, krijgt de Aalsterse een toenemend aantal verzoeken om toelichtingen te geven over de relatie tussen islam en ecologie. “Ik ben enorm blij dat ik dat zwaartepunt kan belichten”, zegt ze. “Over dat thema is er eigenlijk veel te weinig communicatie geweest, terwijl dat maatschappelijke bewustzijn in de islam heel belangrijk is. Seculieren denken nog vaak dat moslims in ecologisch opzicht niet mee zijn, maar veel dingen zitten ingebakken in onze mentaliteit en cultuur. Zuinig leven, zorg voor de natuur en de dieren: dat alles wordt voortdurend gepredikt in moskeeën, maar niet samengevat onder een geloofwaardig pakket van ecologische verantwoording. Nu is de tijd om die dingen te delen. Op dat vlak ligt er nog een terrein open.”

Verder lezen? Vraag een gratis proefnummer aan of neem een abonnement.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​