Tertio 1133 - Fiat lux aeterna

Standpunt Ludwig De Vocht

Fiat lux aeterna

De oerknal of de big bang is sinds 15 oktober het centrale thema van het Leuvense stadsfestival Knal! Rode draad is de verwondering van de mens over de kosmos en het ontstaan ervan. De verwondering over het begin van alles, onszelf incluis. De vader van de oerknaltheorie was de Belgische priester Georges Lemaître (1894-1966) die nu wordt geëerd met een tentoonstelling in de universiteitsbibliotheek van Leuven. Het is immers exact 90 jaar geleden dat een artikel in het tijdschrift Nature de aandacht vestigde op Lemaîtres ideeën rond wat nu bekendstaat als de oerknaltheorie. 10 jaar eerder, in juni 1921, schreef hij als seminarist Les trois premières paroles de Dieu, een tekst waarvan het belang voor zijn denken pas later door zijn biograaf werd ingezien, hoewel Lemaître geloof en wetenschap altijd strikt gescheiden hield. “Fiat lux – laat er licht zijn”, is volgens het boek Genesis de eerste uitspraak waarmee God Zijn scheppingswerk van chaos naar kosmos aanvatte.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​