Tertio 1132 - Religieuze worsteling met sport

Religieuze worsteling met sport

De worstelaar en de gymnast die zijn evenwicht zoekt op de balk: twee sportfiguren die perfect de relatie van de kerk met de moderne sport verbeelden. De kerk moest vanaf de 19de eeuw positie innemen over het favoriete volksvermaak en dat verliep niet zonder slag of stoot. Historicus Dries Vanysacker (KU Leuven) schreef er een stevig werk over, een sportgeschiedenis met religieuze insteek.

“Het katholicisme wordt gezien als een veeleer spirituele en intellectuele denominatie”, bemerkt Dries Vanysacker. “Die perceptie heeft alles te maken met de katholieke antropologie, die zeker tot WOII dualistisch was: lichaam en ziel zijn gescheiden en het lichaam staat in dienst van de ziel. Dat leidde tot tegenstrijdige benaderingen van sport: sommigen vonden dat het lichaam als dienstmeid goed moest worden verzorgd, anderen vreesden de cultus van het lichaam en de verwaarlozing van de ziel. Pas vanaf Vaticanum II bepaalde een holistisch mensbeeld de kerkelijke kijk op sport. Johannes Paulus II zag de mens als geïncarneerde ziel en beeld van God.”

360-graden bocht

Onder invloed van de Angelsaksische cultuur werden ook bij ons geleidelijk aan sporten op school beoefend, maar ze werden nog niet in het curriculum opgenomen, met uitzondering van turnen. Sporten binnen schoolverband was één zaak, professionele sportbeoefening een ander paar mouwen en aanvankelijk een steen des aanstoots voor de kerk. “Professionele wielrenners reden in loondienst en de kerk had daarover geen controle”, legt Vanysacker uit. “Dat maakte haar wantrouwig. Wie op zondag koerste, gingen immers niet naar de mis.” Na WOII nam de kerk daarin een 360-gradenbocht. Via uiterst katholieke renners als Gino Bartali, Briek Schotte en later Eddy Merckx werd die sport voortaan omarmd.

Klik hier om het integrale artikel te lezen.

In de spotlight: 

Religieuze worsteling met sport

De worstelaar en de gymnast die zijn evenwicht zoekt op de balk: twee sportfiguren die perfect de relatie van de kerk met de moderne sport verbeelden. De kerk moest vanaf de 19de eeuw positie innemen over het favoriete volksvermaak en dat verliep niet zonder slag of stoot. Historicus Dries Vanysacker (KU Leuven) schreef er een stevig werk over, een sportgeschiedenis met religieuze insteek.
» Lees verder

Ignatiaanse spiritualiteit in de kijker

Ignatius van Loyola raakte op 20 mei 1521 in Pamplona gewond door een kanonskogel. Het langdurig ziekbed dat daarop volgde, deed zijn droom als ridder carrière te maken, uiteenspatten. Tegelijk was dat het begin van zijn bekering waarna hij een ordestichter en kerkhervormer werd. Zowat 100 jaar later, op 12 maart 1622, werd Ignatius met Franciscus Xaverius heilig verklaard. De ignatiaanse familie – naast de jezuïeten een twintig vrouwencongregaties en diverse lekenbewegingen – grijpt die dubbele verjaardag – 500 jaar bekering en 400 jaar canonisatie – aan voor een jubeljaar dat loopt tot 31 juli 2022. Tertio nr. 1.132 van 20 oktober brengt een dossier over ignatiaanse spiritualiteit.
» Lees verder

Paradoxale visie op missionarissen

De herinnering aan onze missionarissen heeft iets paradoxaals. “Iedereen weet wat een missionaris is, maar bijna niemand van pakweg de min-veertigjarigen kent nog namen van individuele missionarissen, buiten pater Damiaan of zuster Jeanne Devos”, stelt Idesbald Goddeeris in Tertio nr. van 1.132 van 20 oktober. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​