Tertio 1132 - Paradoxale visie op missionarissen

Paradoxale visie op missionarissen

De herinnering aan onze missionarissen heeft iets paradoxaals. “Iedereen weet wat een missionaris is, maar bijna niemand van pakweg de min-veertigjarigen kent nog namen van individuele missionarissen, buiten pater Damiaan of zuster Jeanne Devos”, stelt Idesbald Goddeeris in Tertio nr. van 1.132 van 20 oktober. 

De hoogleraar aan de onderzoekseenheid Geschiedenis van de KU Leuven merkt in zijn boek Missionarissen op dat er een grote bewondering voor hen bestaat. Die bewondering staat evenwel haaks op de secularisering. Missionarissen zijn ontkerkelijkt. Ze worden herinnerd als onderwijsverstrekkers, zorgverleners of als wetenschappers maar niet wegens hun eerste doel: bekeren. Bovendien staat de positieve herinnering aan hen in contrast met de grote kritiek die het koloniale verleden vandaag krijgt. “Missionarissen vallen daar buiten terwijl ze ook deel uitmaakten van dat verleden”, stelde Goddeeris vast.

In zijn boek poneert Goddeeris dat hedendaagse missionarissen “een rol kunnen spelen in de dekolonisering van de geesten”. Oudere missionarissen staan volgens hem open voor dat debat. Ze werkten in een multiculturele context, zagen de visies evolueren en kenden ook conflicten tussen de generaties. Anderzijds zijn er ook steeds meer buitenlandse priesters in ons land actief als missionaris. “Ik kan me voorstellen dat zij kunnen helpen bij de dialoog en de verzoening  rond het koloniale verleden omdat ook zij daar een eigen kijk op hebben. De mening van een Congolese priester in Vlaanderen telt ook”, oordeelt Goddeeris.  

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

Religieuze worsteling met sport

De worstelaar en de gymnast die zijn evenwicht zoekt op de balk: twee sportfiguren die perfect de relatie van de kerk met de moderne sport verbeelden. De kerk moest vanaf de 19de eeuw positie innemen over het favoriete volksvermaak en dat verliep niet zonder slag of stoot. Historicus Dries Vanysacker (KU Leuven) schreef er een stevig werk over, een sportgeschiedenis met religieuze insteek.
» Lees verder

Ignatiaanse spiritualiteit in de kijker

Ignatius van Loyola raakte op 20 mei 1521 in Pamplona gewond door een kanonskogel. Het langdurig ziekbed dat daarop volgde, deed zijn droom als ridder carrière te maken, uiteenspatten. Tegelijk was dat het begin van zijn bekering waarna hij een ordestichter en kerkhervormer werd. Zowat 100 jaar later, op 12 maart 1622, werd Ignatius met Franciscus Xaverius heilig verklaard. De ignatiaanse familie – naast de jezuïeten een twintig vrouwencongregaties en diverse lekenbewegingen – grijpt die dubbele verjaardag – 500 jaar bekering en 400 jaar canonisatie – aan voor een jubeljaar dat loopt tot 31 juli 2022. Tertio nr. 1.132 van 20 oktober brengt een dossier over ignatiaanse spiritualiteit.
» Lees verder

Paradoxale visie op missionarissen

De herinnering aan onze missionarissen heeft iets paradoxaals. “Iedereen weet wat een missionaris is, maar bijna niemand van pakweg de min-veertigjarigen kent nog namen van individuele missionarissen, buiten pater Damiaan of zuster Jeanne Devos”, stelt Idesbald Goddeeris in Tertio nr. van 1.132 van 20 oktober. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​