Tertio 1132 - Ignatiaanse spiritualiteit in de kijker

Ignatiaanse spiritualiteit in de kijker

Ignatius van Loyola raakte op 20 mei 1521 in Pamplona gewond door een kanonskogel. Het langdurig ziekbed dat daarop volgde, deed zijn droom als ridder carrière te maken, uiteenspatten. Tegelijk was dat het begin van zijn bekering waarna hij een ordestichter en kerkhervormer werd. Zowat 100 jaar later, op 12 maart 1622, werd Ignatius met Franciscus Xaverius heilig verklaard. De ignatiaanse familie – naast de jezuïeten een twintig vrouwencongregaties en diverse lekenbewegingen – grijpt die dubbele verjaardag – 500 jaar bekering en 400 jaar canonisatie – aan voor een jubeljaar dat loopt tot 31 juli 2022. Tertio nr. 1.132 van 20 oktober brengt een dossier over ignatiaanse spiritualiteit.

In ons taalgebied is een van de grote kenners van de geschriften en de spiritualiteit van Ignatius van Loyola ongetwijfeld jezuïet Mark Rotsaert (1942). Aan zijn al stevige publicatielijst voegt hij weldra het boek Ignatius. Kernthema’s uit zijn spiritualiteit toe. Samen met Innerlijke kracht, de bundeling van zijn Tertio-columns, wordt het voorgesteld op zaterdag 30 oktober in de Oude Abdij Drongen. Als het gaat over de spirituele erfenis van Ignatius van Loyola, dan springen zijn Geestelijke oefeningen eruit, maar die praktische hulp om je een evangelische houding eigen te maken, dreigt herleid te worden tot pasklare technieken die je moet toepassen om een hoger niveau te bereiken in je geloofsleven of in je werk. “Ik vrees dat het leven en de geest er dan al uit is. Als we van Ignatius’ nalatenschap managementtechnieken maken, dreigt het vooral om zelfontplooiing te gaan en niet over de relatie met God – waar het Ignatius om te doen was”, werpt Mark Rotsaert op. “In het woord ‘spiritualiteit’ zit ‘spirit’, geest. In een christelijke spiritualiteit gaat het dan over de heilige Geest – de Geest van Jezus – die werkzaam is in elke gelovige. Fijngevoelig leren worden voor het waaien van de Geest, is iets anders dan methodes onder de knie krijgen om beter te presteren.”

 

Uitnodiging

Tertio nodigt u in het Ignatiusjaar uit voor een namiddag in het teken van ignatiaanse spiritualiteit op zaterdag 30 oktober vanaf 15 uur in de Oude Abdij Drongen. Jezuïet Mark Rotsaert leidt zijn twee boeken in, waarna een panelgesprek volgt met jezuïet Wauthier de Mahieu, godsdienstleerkracht Erik Buys, logopediste Dominique Van Acker en Renate Cauwels, medewerker van de Oude Abdij. Inschrijven kan via secretariaat@tertio.be

In de spotlight: 

Religieuze worsteling met sport

De worstelaar en de gymnast die zijn evenwicht zoekt op de balk: twee sportfiguren die perfect de relatie van de kerk met de moderne sport verbeelden. De kerk moest vanaf de 19de eeuw positie innemen over het favoriete volksvermaak en dat verliep niet zonder slag of stoot. Historicus Dries Vanysacker (KU Leuven) schreef er een stevig werk over, een sportgeschiedenis met religieuze insteek.
» Lees verder

Ignatiaanse spiritualiteit in de kijker

Ignatius van Loyola raakte op 20 mei 1521 in Pamplona gewond door een kanonskogel. Het langdurig ziekbed dat daarop volgde, deed zijn droom als ridder carrière te maken, uiteenspatten. Tegelijk was dat het begin van zijn bekering waarna hij een ordestichter en kerkhervormer werd. Zowat 100 jaar later, op 12 maart 1622, werd Ignatius met Franciscus Xaverius heilig verklaard. De ignatiaanse familie – naast de jezuïeten een twintig vrouwencongregaties en diverse lekenbewegingen – grijpt die dubbele verjaardag – 500 jaar bekering en 400 jaar canonisatie – aan voor een jubeljaar dat loopt tot 31 juli 2022. Tertio nr. 1.132 van 20 oktober brengt een dossier over ignatiaanse spiritualiteit.
» Lees verder

Paradoxale visie op missionarissen

De herinnering aan onze missionarissen heeft iets paradoxaals. “Iedereen weet wat een missionaris is, maar bijna niemand van pakweg de min-veertigjarigen kent nog namen van individuele missionarissen, buiten pater Damiaan of zuster Jeanne Devos”, stelt Idesbald Goddeeris in Tertio nr. van 1.132 van 20 oktober. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​