Tertio 1131 - “Sommigen betalen een dure factuur voor zelfreflectie, ik ga naar de mis”

“Sommigen betalen een dure factuur voor zelfreflectie, ik ga naar de mis”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Katholieke Ondernemers (VKW) Limburg, kent geen taboes, maar openlijk praten over de bron die zijn handelen voedt – zijn geloof – vindt hij moeilijker dan hij zou wensen. Terwijl dat geloof uitblinkt in pragmatisme, net zoals zijn kijk op het bedrijfsleven.

“Ik ben praktiserend, maar kerkgang is voor mij geen maatstaf voor oprecht geloof”, zegt Lemmens. “Ik heb daar geen waardeoordeel over en heb het volste respect voor andersdenkenden. Ik kan alleen zeggen dat voor mij persoonlijk de kerk een oase van rust, bezinning en zelfreflectie is. De kerk maakt soms wel en soms niet deel uit van mijn geloof. Alleszins is mijn geloof veel sterker dan mijn verbondenheid met het instituut. Ik zie de kerk als door en door menselijk en dus kwetsbaar. Ik kan heel boos worden om zaken die daar mislopen of gezegd worden, maar de christelijke waarden en figuren die bakens verzetten, overstijgen dat feilbare instituut.”

“Ik had het geluk mijn geloof altijd in aangename omgevingen en met bewonderenswaardige geestelijken te beleven: als misdienaar, bij de Chiro… Ik vind het jammer dat je die positieve ervaringen zo weinig hoort en ziet op het publieke forum. Wat zou ik graag getuigenissen horen van ondernemers of leerkrachten die op hun geloof steunen. Daarmee ontken ik geenszins de gruwel die sommigen binnen de kerk hebben meegemaakt, maar vandaag is alle evenwicht zoek. Mijn geloof geeft me rust, houvast en een positieve kijk. Ik heb geen gêne om daar getuigenis van af te leggen, al besef ik dat dat in mijn professionele omgeving en in de schijnwerpers niet evident is. Als je zegt dat je naar de kerk gaat, bekijken ze je met ongeloof, alsof je net hebt bekend een pedofiel te zijn. Wat een misvatting over geloof en kerk! Als mensen mij vragen wat ik daar te zoeken heb, antwoord ik: ‘Jij betaalt een dure factuur voor zelfreflectie, ik ga naar de mis’.”

“Mijn geloof heeft een grote invloed op mijn functioneren, maar er expliciet getuigenis van afleggen vind ik moeilijk omdat het zo raar klinkt voor mensen. Christen-zijn ligt in de pragmatiek van hoe je leeft, niet in steriele regeltjes. Hoe belangrijk mijn geloof voor mij ook is, nooit zal ik toestaan dat het mijn professionele functioneren in de weg staat. Bij een ethisch dilemma zal ik met alles wat ik in mij draag, mijn overtuiging verdedigen, maar ik zal ze nooit opleggen als er een draagvlak of democratische meerderheid is voor een andere optie. Daarin ben ik pragmatisch: als ik het grondig oneens ben met een optie waarvoor er wel rationele argumenten zijn, moet ik voor mezelf maar beslissen of ik op post blijf of niet.”

Lees het volledige interview in Tertio van deze week.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​