Tertio 1131 - “Bijbel van de 21ste eeuw” volgende week gelanceerd in Mechelen

“Bijbel van de 21ste eeuw” volgende week gelanceerd in Mechelen

De Grote Kerk in Den Haag staat op woensdag 13 oktober in het teken van de lancering van een gloednieuwe Bijbelvertaling. “De NBV21 is de Bijbel voor de 21ste eeuw”, klinkt het bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De vertaling kwam mede tot stand dankzij duizenden lezersreacties op de vorige versie. Vlamingen moeten nog even geduld hebben, maar op 23 oktober wordt de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 ook geïntroduceerd in Mechelen.

Alweer een nieuwe Bijbelvertaling? Dat was de vraag die rees toen de NBV21 werd aangekondigd. De Bijbel is immers het meest vertaalde boek ter wereld. Sinds september 2020 is het heilige boek van het christendom beschikbaar in 704 talen en het Nieuwe Testament in 1.551 talen. Nederlandstalige lezers kunnen kiezen uit zo’n zeventien vertalingen, waarvan de NBV21 de jongste is.

Katholieken en protestanten

Het NBV-project ontstond in de jaren 1990. Het Nederlands Bijbelgenootschap stelde zich tot doel om in samenwerking met Katholieke Bijbelstichting (KBS) en Vlaamse Bijbelstichting (VBS) een eigentijdse standaardvertaling van de Bijbel te maken. Het was niet de eerste keer dat zo’n grootschalig project in het Nederlandse taalgebied van de grond kwam. In 1618 werd tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht gegeven voor de Statenvertaling, de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling die rechtstreeks vanuit het Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. Waar de Statenvertaling vooral door protestanten werd omarmd, bleef voor rooms-katholieken de Leuvense Bijbel de norm. Die vertaling, in 1548 uitgebracht door augustijnerkoorheer Nicolaas van Winghe (1495-1552), was in Brabants dialect geschreven en steunde voornamelijk op de Latijnse Vulgaattekst.

Het NBV-project was in dat opzicht een breuk met de geschiedenis. “Niet eerder hadden zoveel verschillende kerken en religieuze stromingen – protestants, rooms-katholiek, joods – zich samen verbonden aan een vertaalproject”, getuigt Matthijs de Jong. “En niet eerder was een zo grote groep Bijbelgeleerden, taalkundigen, neerlandici en literatoren uit Nederland en Vlaanderen bijeengebracht om samen te werken aan een vertaling.” Men vond elkaar rond de afgesproken vertaalmethode. Doel was om de inzichten van de moderne taalkunde en kennis van de Bijbel te laten samenvloeien met de kunst van het vertalen. “Men zag een nieuwe, overtuigende, gezaghebbende vertaling voor zich die verbinding zou kunnen leggen tussen de grote diversiteit aan stromingen en kerken voor ons taalgebied.”

Mijlpaal 

In 2004 rolden de eerste NBV-edities van de drukpers. De vertaling maakte een stortvloed aan reacties los. “Die kwamen niet onverwacht. Al eerder hadden we laten doorschemeren dat er nog aan een verbeterde versie zou worden gewerkt.” Tussen 2017 en 2020 stelde het NBG een vertaalteam samen dat de uitgave opnieuw aan de brontekst toetste. “Voor dat werk hebben we dankbaar gebruikgemaakt van alle duizenden lezersreacties”, getuigt De Jong. “Daar zitten ook veel reacties van katholieke zijde tussen. Dat maakt NBV21 tot een breed gedragen vertaling die bruikbaar is voor uiteenlopende kerkelijke tradities en stromingen. Daarom verzorgt het NBG ook een editie waarin de deuterocanonieke boeken zijn opgenomen. We zijn bijzonder blij dat zowel bij de presentatie in Nederland als die in Vlaanderen een van de bisschoppen een eerste exemplaar van de vernieuwde vertaling in ontvangst zal nemen. Over de mogelijkheden om op termijn tot een katholieke uitgave te komen blijven we graag in gesprek.”

Klik hier om het integrale artikel te lezen.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​