Tertio 1130 - “Niet de clerus is het probleem, wel het klerikalisme”

“Niet de clerus is het probleem, wel het klerikalisme”

Paus Franciscus geeft op 9 en 10 oktober in Rome het startschot voor een 3-jarig synodaal proces. De zondag erna wordt ook in alle bisdommen en lokale kerken de aftrap daarvan gegeven. Tot april 2022 wordt er ter plaatse naar het volk van God geluisterd. Daarna volgen in het onderscheidingsproces nationale en continentale fases. Die culmineren ten slotte in oktober 2023 in de bisschoppensynode in Rome. Dat alles gebeurt onder het motto: “Naar een synodale kerk: gemeenschap, participatie en zending”.

De Internationale Theologische Commissie publiceerde op 2 maart 2018 “Synodaliteit in het leven en de zending van de kerk”. Het document verheldert de grondslag voor het huidige synodale proces dat paus Franciscus op gang trekt. Het expliciteert de diepere theologische betekenis van synodaliteit en reikt pastorale oriëntaties aan voor de toepassing en de beleving ervan. 

“Er kan in de kerk synodaliteit zijn los van de synode, maar het omgekeerde kan niet”, stelt kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de bisschoppensynode, die ijverig mee timmert aan de door paus Franciscus gewenste transitie van een klerikale naar een synodale kerk. “Ik zou die twee niet tegenover elkaar zetten. De kerk wordt geleid door de clerus en ook andere vrijgestelden nemen leidinggevende functies op, waarbij we moeten opletten dat zij soms niet klerikaler zijn dan de priesters. Niet de clerus is het probleem, wel het klerikalisme en daar is synodaliteit beslist een vaccin tegen. Vergeten we niet dat priesters en bisschoppen behoren tot het volk van God. Er is geen wij en zij, clerus versus leken.”

Peter De Mey, hoogleraar kerkleer en oecumene (KU Leuven), merkt op dat Franciscus niet radicaal anders denkt dan zijn voorgangers en dat het synodale proces dat hij wil gaan met de wereldkerk, theologisch niet volslagen nieuw is. Wel ziet hij in de kerkleider een man die in zijn interpretatie van Vaticanum II zo dicht mogelijk aanleunt bij het aggiornamento van dat concilie. “Ik heb grote waardering voor de keuze van Franciscus om het synodale proces van start te laten gaan in Rome, niet als zetel van de universele kerk, maar als lokale kerk. Die synodale weg is een onderneming die we zeker moeten ondersteunen, maar of zo’n mondiaal proces van onderscheiding werkelijk aanleiding kan geven tot een serieuze kerkhervorming, valt toch nog wat af te wachten.”

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Lees hier het integrale interview met Peter De Mey

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​