Tertio 1129 - Wereldgemeenschap streeft naar halvering voedselverlies

Wereldgemeenschap streeft naar halvering voedselverlies

De Verenigde Naties riepen twee jaar geleden 29 september uit tot Internationale Dag  tegen voedselverlies en voedselverspilling. Op de eerste VN-top over voedselsystemen die vorige week in New York werd georganiseerd, kwam dat thema eveneens aan bod. Volgens de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) gaat wereldwijd jaarlijks een derde van het geproduceerde voedsel verloren:  1,3 miljard ton.

De FAO merkt op dat jaarlijks ook meer dan 20 procent van de geproduceerde groenten en fruit verloren gaat. Om de wereld daarvoor te sensibiliseren, riep de VN in december 2019 het jaar 2021 uit tot Internationaal Jaar van Groenten en Fruit. 

De top over voedselsystemen heeft tot doel vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de VN in 2015 formuleerde. SDG 12.3 streeft naar een halvering tegen 2030 van de voedselverspilling bij consumenten en in de handel. De manier waarop voedsel geproduceerd wordt is  immers onlosmakelijk verbonden met SDG-thema’s als honger, klimaatverandering, armoede en ongelijkheid.

 De definities die rond voedselverspilling en voedselverlies gehanteerd worden lopen sterk uiteen. Zo definieert de EU alles wat verloren gaat voor het bij de consument terecht komt als ‘verlies’ en alles wat daarna bij het afval terecht komt als ‘verspilling’. 

“Het fundamentele verschil tussen verlies en verspilling is de vermijdbaarheid van verspilling”, zo betoogt Lieve Busschots in Tertio nr. 1.129 van 29 september. Busschots is de voormalige directeur van de dienst communicatie van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en is vrijwilliger bij een Antwerpse organisatie die voedselbedelingen organiseert. 

Uit een Vlaamse studie blijkt dat een Vlaams huishouden per week gemiddeld 1,7 kilogram vast voedsel en dranken verspilt of 88 kilogram  per jaar. Per persoon komt dat neer op een gemiddelde van 37 kilogram.  De Vlaamse regering streeft ernaar de verspilling tegen 2025 met 30 procent terug te dringen om het overeenkomstig SDG 12.3 tegen 2030 te halveren. 

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​