Tertio 1127 - “Onze missie is kansarmoede afschaffen”

“Onze missie is kansarmoede afschaffen”

De Antwerpse vzw ArmenTeKort wil kansarmoede uit de wereld te helpen. Dat klinkt ambitieus, maar ondertussen is de organisatie al aan haar 1.100ste buddyduo, waarbij een vrijwilliger op stap gaat met een persoon in kansarmoede. Marijke Moens, met Theo Vaes bezieler van het project, verkiest te spreken over “kanszoekende en kansbiedende buddy’s”: “Het gaat om een uitwisseling tussen gelijkwaardige mensen”.

We trachten zowel kansbiedende als kanszoekende buddy’s in ons verhaal mee te nemen. De kansbiedende vrijwilligers leiden we op. Door in gesprek te gaan met mensen in kansarmoede, leren ze wat kansarmoede is. Heel weinig van onze vrijwilligers hebben, naast een bedelaar op straat, ooit iemand in kansarmoede gezien, laat staan met hem of haar gepraat. We stappen af van de rol van hulpverlener. We leggen hen uit bij welke sociale organisaties ze daarvoor terechtkunnen. In de opleiding leren ze vaardigheden om onbevooroordeeld en vanuit gelijkwaardigheid verbinding te maken met mensen die verbinding kwijt zijn: met zichzelf, met familie, met de maatschappij. Die vertrouwensband schept ruimte om krachten te mobiliseren. De kanszoekende buddy’s leren ArmenTeKort meestal kennen via hulpverlenersorganisaties zoals inloophuizen, CAW, OCMW... Die organisaties geven taal aan ons verhaal. Onze missie is kansarmoede afschaffen. We geloven dat als we de juiste dingen doen, we dat kunnen.

Lees hier het volledige artikel.

Vraag een gratis proefnummer aan of neem een abonnement.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​