Tertio 1127 - “Dialoog met de ander verrijkt eigen identiteit”

“Dialoog met de ander verrijkt eigen identiteit”

Dominique Verbeke, aartspriester en rector van de orthodoxe gemeenschap Heilige Apostel Andreas in Gent, richtte 30 jaar geleden het Orthodox Theologisch Instituut Heilige Apostel Paulus op. Een verjaardag die wordt gevierd met een opendeurdag en beschouwingen over de interlevensbeschouwelijke dialoog. “De mens kan niet naar zichzelf kijken zonder spiegel. Hij is in wezen gemaakt om zijn blik naar de ander te richten, om in relatie en gesprek te treden”, vat Verbeke samen. 

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)