Tertio 1126 - “Islam is Arabische versie van het christendom”

“Islam is Arabische versie van het christendom”

Moslims beschouwen Jezus als een groot profeet, maar ze erkennen Hem niet als Zoon van God en verwerpen de leer van de Drie-eenheid. Het lijkt er dus op alsof zij een heel ander beeld van Hem hebben dan veel christenen. In zijn boek Jezus in christendom en islam betoogt theoloog Eduard Verhoef evenwel dat er veel overeenkomsten zijn. Sterker nog: Mohammed ontleende zijn visie op Jezus aan christenen.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)