Tertio 1124 - Jongvolwassenen en levensbeschouwing

Jongvolwassenen en levensbeschouwing

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven voert al jaren empirisch onderzoek uit naar de levensbeschouwelijke identiteit en de kijk op godsdienstonderwijs bij leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs en bij volwassenen – ouders, personeel, directies en beleidsinstanties. Tot nu toe bleef één groep buiten beeld: de jongvolwassenen. Om de onderzoekskloof te dichten, werden nu jongeren tussen 18 en 25 jaar bevraagd. Tertio nr. 1.124 van 25 augustus 2021 brengt in primeur de resultaten.

Het eerste deel van het Leuvense onderzoek brengt de levensbeschouwing van de ondervraagden in beeld. De resultaten wijzen op zeven tendensen die leven onder de jongvolwassenen. Daarbij valt vooral op dat er verschillende soorten ongelovigen zijn. Er is evenveel diversiteit onder atheïsten als onder gelovigen. Sommigen zijn beslist geïnteresseerd in religie, anderen zijn strijdende secularisten, nog anderen zijn onverschillig.

Lees hier het uittreksel over dat eerste luik van het onderzoek.

Nog geen abonnee? Vraag een proefnummer aan via www.tertio.be

 

In de spotlight: 

Lessenpakket educ8 als weerwoord tegen clichés over religie

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven ontwikkelde in samenwerking met negen Europese partners het lessenpakket Educ8 gefinancierd door de Europese commissie. Dat wil middelbare scholieren sensibiliseren voor radicale religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen, zowel binnen het eigen geloof als in het kijken naar andere godsdiensten. 
» Lees verder

Jongvolwassenen en levensbeschouwing

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven voert al jaren empirisch onderzoek uit naar de levensbeschouwelijke identiteit en de kijk op godsdienstonderwijs bij leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs en bij volwassenen – ouders, personeel, directies en beleidsinstanties. Tot nu toe bleef één groep buiten beeld: de jongvolwassenen. Om de onderzoekskloof te dichten, werden nu jongeren tussen 18 en 25 jaar bevraagd. Tertio nr. 1.124 van 25 augustus 2021 brengt in primeur de resultaten.
» Lees verder

Dringend gevraagd: nieuwe kijk op de schepping

Het VN-klimaatrapport dat begin deze maand verscheen, betekent niet minder dan code rood voor de gehele mensheid. De jaarlijkse scheppingsperiode die christenen wereldwijd uitnodigt tot zorg voor de schepping, houdt dan ook meer dan ooit een dringend appel in. Tertio nr. 1.124 van 25/8/’21 laat enkele stemmen klinken die vanuit uiteenlopende contexten dezelfde boodschap brengen: we zijn onlosmakelijk verbonden met de aarde en met elkaar. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​