Tertio 1123 - “Kritiek vanuit verbondenheid is altijd goed”

“Kritiek vanuit verbondenheid is altijd goed”

Als afsluiter van de zomerreeks over leiderschap krijgt Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie in Nederland, het woord in Tertio nr. 1.123 van 18/8/’21. In het spoor van de benedictijnse spiritualiteit die hij koestert, brengt hij twee aspecten meermaals te berde: goed luisteren en dienstbaar zijn.

“Een goede leider is allereerst iemand die door de mensen die hij moet leiden, gevraagd is om leider te zijn”, steekt Gert-Jan Segers van wal. “Het is geen kwestie van jezelf naar voren schuiven. En verder moet je goed kunnen luisteren zodat je weet welke belangen er gewogen moeten worden, zodat je weet wat ieders zienswijze is, en dan ga je goed nadenken. Als je een keuze hebt gemaakt, moet je die vervolgens goed kunnen uitleggen. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Er zijn altijd tegengestelde belangen en opvattingen. Maar iedereen weet dan wel zeker dat zijn of haar belang en opvatting is meegewogen. Het kan ook eenzaam zijn, want jij moet uiteindelijk de knoop doorhakken en uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt.”

Bestaat er zoiets als christelijk leiderschap?

“Dat hoop ik wel. Christus ging ons voor in dienstbaarheid en Hij was ook een leider. Maar Hij kwam om te dienen, niet om te heersen. Dat kun je zien aan de voetwassing en aan de kruisiging. Ik hoef niet als Christus te zijn en aan een kruis te eindigen, maar ik hoop wel dat er iets van zelfopoffering in mijn leiderschap zit, dat het niet gaat om ego, een hoge positie of macht. Ik hoop dat mensen merken dat het me daar niet om te doen is. Ik hoop dat ik dienstbaar ben aan het ChristenUnie-ideaal: opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn. Dat is niet exclusief christelijk, maar het is wel een reflectie van de manier waarop Christus leider was.”

Hoe gaat u om met feedback en kritiek?

“Feedback is zeker nodig en ik hoop dat het klimaat in onze partij en fractie zo is dat mensen weten dat ze me kunnen bekritiseren. Daar vraag ik ook om. Voor de jongste verkiezingen ben ik bij mensen in mijn naaste omgeving langsgegaan: moet ik doorgaan? Ook thuis was dat een open vraag. Thuis heeft vetorecht. Ik was gestopt als zij er niet meer mee hadden kunnen leven. Ik ben bereid morgen te stoppen als dat nodig is.”

“Kritiek vanuit verbondenheid is altijd goed. Genadeloze kritiek niet, dat vind ik moeilijk. Ik vind het bijvoorbeeld lastig om in de krant kritiek te moeten lezen van mensen die mijn telefoonnummer hebben, maar me niet eerst even hebben gebeld of geappt. Dat is gebeurd, ja. Het lastigste vind ik het als mijn geestelijke integriteit in twijfel wordt getrokken, als wordt gezegd dat ik iets onchristelijks heb gedaan.”

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​