Tertio 1122 - Omwille van de eenheid

Standpunt Emmanuel Van Lierde

Omwille van de eenheid

Met het motu proprio Traditionis custodes (Hoeders van de traditie) en een begeleidende brief perkt paus Franciscus het vieren van de tridentijnse liturgie serieus in (zie blz. 13). Vanaf nu zijn het de bisschoppen – zij zijn de bewakers van de traditie uit de titel van het pauselijke decreet – die beslissen waar, wanneer en door wie de liturgie in die oude ritus mag worden gevierd. De Schriftlezingen moeten sowieso in de volkstaal, niet in het Latijn. In parochiekerken kan de tridentijnse liturgie niet meer. Nieuwe locaties ertoe voorbestemmen, mag evenmin. Als nieuwgewijde priesters verlangen die preconciliaire liturgie te vieren, moet de bisschop toestemming vragen bij de Heilige Stoel. Waarom grijpt Franciscus zo streng in met wat in se een uitdoofscenario is voor de tridentijnse ritus?

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​