Tertio 1116-17 - Macht behoeft begrenzingen

Macht behoeft begrenzingen

Volgens veel boeken over leiderschap is de eerste taak van een goede leider luisteren. Vroeg of laat moeten na het consulteren keuzes worden gemaakt en knopen doorgehakt. Dat is de verantwoordelijkheid van wie gezag uitoefent. Macht en leiding zijn noodzakelijk in elke gemeenschap, maar soms loopt het fout uit onmacht of door machtsmisbruik. Deze zomer belicht Tertio leiderschap in diverse sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.

Om met de deur in huis te vallen en het gevoeligste topic eerst aan te pakken, start Tertio’s zomerreeks over leiderschap op 30 juni 2021 meteen bij de machtsuitoefening in de kerk. “Wie de eerste wil zijn, moet de dienaar van allen zijn.” Al te vaak werd dat evangelische ideaal met de voeten getreden. “Macht moet aan banden worden gelegd om misbruik te voorkomen, maar in de kerk ontbreken dikwijls zulke begrenzingen”, stelt moraaltheologe Véronique Margron vast. Ze is voorzitter van de Conferentie van religieuzen in Frankrijk.

“Om geestelijk misbruik te vermijden, heb je een kritische geest nodig, terwijl katholieken getraind zijn in volgzaamheid tegenover hun pastoor, overste, geestelijk begeleider en bisschop. In welke parochies en gemeenschappen is er een echte debatcultuur? Dialoog moet je leren. Heiligen worden ons als model voorgehouden, vaak vanwege hun vroomheid en volgzaamheid. Je spiegelen aan anderen is normaal, hen idealiseren niet”, stelt dominicanes Margron in Tertio nr. 1.116-1.117 van 30/6. “Je mag je spiegelen aan de deugden van een ander, maar niet die hele persoon ophemelen waardoor die ongenaakbaar wordt en jou in zijn macht heeft. Identificatie is normaal, maar dat wordt gevaarlijk wanneer het een totale idealisatie betreft. Volgens mij moet het geestelijk leven altijd gestructureerd zijn rond de Bijbelse traditie. Christenen hebben de opdracht de Schrift te interpreteren en te actualiseren. Strijden tegen mentaal misbruik begint daarom bij het voeden van een Bijbelse spiritualiteit en bij een veelheid aan spirituele bronnen. Het is niet goed één meester of één boek aan te hangen. Pas op als alles draait om de geschriften van een stichter.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​