Tertio 1112 - 50 jaar Interdiocesaan Pastoraal Beraad

50 jaar Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het ruimste overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse kerk, viert op 5 juni met een jaar uitstel zijn vijftigste verjaardag. Dat jubileum vormt de aanleiding om terug te blikken en vooruit te kijken. Kerkhistoricus Mathijs Lamberigts (KU Leuven) neemt het verleden voor zijn rekening. Wat de toekomst betreft, worden alvast drie thema’s naar voren geschoven: jongeren, vrouw in de kerk en economie. In aanloop naar de feestviering staat Tertio nr. 1.112 van 02/06/’21 stil bij de rol van het IPB in de Vlaamse kerk.

Christa Damen (1963) werd eind 2015 verkozen tot voorzitter van het IPB. Ondertussen is ze aan haar tweede mandaatperiode bezig. Ze studeerde theologie aan de KU Leuven en werkt in het bisdom Antwerpen vooral rond de identiteit van en de pastoraal in katholieke scholen. De inhoud van de fora van het IPB neigt de jongste jaren vaak naar doorstroming van onderwerpen die op de kerkelijke agenda staan in Rome en in België. De voorzitter knikt instemmend: “Het is nieuw dat we de tred van de paus volgen en fora hielden rond de implementatie van documenten zoals Laudato Si’ of ter voorbereiding en ter opvolging van de synodes over het gezin en de jongeren. De prioriteiten van Franciscus zijn nu eenmaal de thema’s die er vandaag toe doen voor de kerk en de samenleving. Dat is het logisch daaraan mee te werken. In die geest zet het IPB nu mee in op synodaliteit en onderscheiding op alle niveaus in de kerk. Dat alles komt er niet zomaar, daar is een leerschool voor nodig waarbij je methodes voor goed overleg aanleert en inoefent”.

Kansen

Ook Carine Devogelaere, coördinator van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), neemt in die 50 jaar veranderingen waar. Ze ziet daarin evenwel kansen voor het ruimste advies- en overlegorgaan van de Vlaamse kerk. Ze blikt terug op de verschillende evoluties die het IPB doormaakte. “We zijn heel attent op wat er evolueert in de tijd en in de kerk waardoor we onszelf telkens durven heruit te vinden”, stelt ze. 

Zoekende mensen

Een van de uitdagingen voor het overlegorgaan vormt de secularisering van de maatschappij. “Vroeger waren de kerkelijke structuren duidelijker, iedereen wist wat hij moest doen. De pastoor moest niet nadenken over hoe hij iets moest aanpakken, want het lag vast. Sinds Vaticanum II is er een dynamiek gekomen van medeverantwoordelijkheid, maar ook van zoekende mensen in een seculiere samenleving. Dat vraagt meer denkwerk en creativiteit om iets te doen met het christelijke gedachtengoed en het concreet te maken.” Tegelijk ziet de coördinator een vraag naar zingeving. “Het IPB-project levende geloofsgemeenschappen van 2013-2015 gaf aan dat er een grote nood is bij volwassenen aan verdiepende geloofsgesprekken. Het is zoeken naar een format waarin dat kan. Dat vraagt creativiteit en daarom ben ik blij dat het IPB het innovatieplatform van Space for Grace werd. Daar wordt volop ingezet op vitaliteit en vernieuwing in geloofsgemeenschappen.”

Meer lezen?
Vraag een gratis proefnummer aan of neem een abonnement.

In de spotlight: 

Frames rond palliatieve zorgen en euthanasie onder de loep

De manier waarop palliatieve zorgen en euthanasie momenteel bekeken worden, kan verschuiven als gevolg van een recent onderzoek naar de framing van die onderwerpen. Experts van de Radboud Universiteit in Nijmegen en de KU Leuven ontwaarden bij de studie van Nederlandse publiekelijk toegankelijke teksten zeven problematiserende frames en zeven deproblematiserende counterframes. 
» Lees verder

Jongerenpastoraal Vlaanderen begon als vrijplaats voor experiment

IJD – Jongerenpastoraal Vlaanderen werd in september 1996 boven de doopvont gehouden. Stijn Van den Bossche, Pascal Veeckman en Lode Aerts lichten als betrokkenen van het eerste uur de ontstaansgeschiedenis van IJD toe. De drie opeenvolgende directeurs Pieter Nolf, Annelien Boone en Anaïs Fayt en huidig voorzitter Wim Selderslaghs maken in Tertio nr. 1.112 van 2/6/’21 de balans op van een kwarteeuw interdiocesane jongerenpastoraal in Vlaanderen.
» Lees verder

50 jaar Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het ruimste overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse kerk, viert op 5 juni met een jaar uitstel zijn vijftigste verjaardag. Dat jubileum vormt de aanleiding om terug te blikken en vooruit te kijken. Kerkhistoricus Mathijs Lamberigts (KU Leuven) neemt het verleden voor zijn rekening. Wat de toekomst betreft, worden alvast drie thema’s naar voren geschoven: jongeren, vrouw in de kerk en economie. In aanloop naar de feestviering staat Tertio nr. 1.112 van 02/06/’21 stil bij de rol van het IPB in de Vlaamse kerk.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​