Tertio 1110 - Begeesterd getuigen

Standpunt Emmanuel Van Lierde

Begeesterd getuigen

Westerse christenen vieren in deze weken rationeel moeilijk te vatten mysteries: vorige donderdag was het Hemelvaart, komend weekend herinnert Pinksteren aan de gave van de Geest en daarna volgt de zondag van de Drie-eenheid. Het was Jezus’ afscheidswoord toen Hij definitief naar zijn Vader terugkeerde: “U zult de heilige Geest ontvangen” (Handelingen 1, 8). Het is die Geest die Christus’ volgelingen ertoe drijft de Blijde Boodschap te verkondigen tot de uiteinden der aarde. “In de Geest blijft Jezus ons niet alleen nabij, het is ook de Geest die ons capabel maakt te getuigen van ons geloof”, verduidelijkt exegeet Gerhard Lohfink in zijn jongste studie Ausgespannt zwischen Himmel und Erde. Große Bibeltexte neu erkundet (Herder).

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​