Tertio 1110 - ���gedragen door een god die het beste wil���