Tertio 1108 - Zorgen om godsdienstvrijheid

Zorgen om godsdienstvrijheid

Manuel Barrios Prieto is sinds september 2019 secretaris-generaal van de Commissie van bisschoppenconferenties in de EU (Comece). In aanloop naar de Europadag op 9 mei wijst hij op de blijvende rol die de katholieke kerk te spelen heeft in de EU. “Ze heeft een profetische zending die inhoudt dat ze zich enerzijds kritisch uitlaat over wat fout loopt in de samenleving en anderzijds de weg wijst naar het goede”, stelt de Spaanse priester in Tertio nr. 1.108 van 5 mei 2021.

De EU belooft een nieuwe speciale gezant voor de godsdienstvrijheid aan te stellen. Zijn of haar opdracht ligt niet in Europa maar erbuiten. Maar misschien moet die gezant voortaan ook over de godsdienstvrijheid in Europa waken, want tijdens de pandemie werden in veel landen restricties opgelegd aan de erediensten. “Europa heeft een zending in de wereld: het uitdragen van de mensenrechten en het verdedigen van ieders menselijke waardigheid. Daarom ook is het belangrijk dat iemand waakt over de godsdienstvrijheid: de vrijheid om je geloof te belijden, ook als dat niet het geloof van de meerderheid van de bevolking is, alsook de vrijheid om van geloof te veranderen of niet te geloven. In veel landen is dat niet evident en worden religieuze minderheden vervolgt”, reageert Manuel Barrios Prieto, de secretaris-generaal van de Commissie van bisschoppenconferenties in de EU (Comece). “Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas beloofde in maart nog dat die benoeming van een speciale gezant voor de godsdienstvrijheid eerstdaags zou gebeuren. Het is al begin mei… Het is ons niet zozeer om die functie te doen, wel dat de EU ijvert voor de godsdienstvrijheid wereldwijd.”

“Een andere kwestie is die vrijheid in de EU. Uit veiligheidsoverwegingen werd die vrijheid inderdaad in diverse lidstaten ingeperkt. Tijdens de eerste golf van de pandemie was het acceptabel elke samenkomst te vermijden. We kenden het virus nog niet, wisten niet hoe besmettelijk het was. Maar vervolgens kwamen er versoepelingen, evenwel niet altijd voor de erediensten. Dat was niet meer proportioneel, het kwam arbitrair over en gebeurde niet in overleg met de levensbeschouwingen. De inperkingen waren vanaf dan niet meer te begrijpen in vergelijking met wat wel weer kon. Vanuit de Comece maken we ons daar zorgen over. Ik denk niet dat er kwaad opzet achter schuilgaat, veeleer onverschilligheid en onwetendheid. Politici beseffen niet meer wat religie voor nog altijd veel mensen betekent. We hebben er niets op tegen dat er belang gehecht wordt aan sport en cultuur, maar vragen enig respect voor religie en de uitoefening van het geloof. Dat vragen we niet alleen voor onszelf, maar voor alle religies. De indruk bestaat dat religieus analfabetisme steeds meer leidt tot een negatieve kijk op de godsdiensten en ze daardoor ook worden verdrongen uit het publieke domein.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

Zorgen om godsdienstvrijheid

Manuel Barrios Prieto is sinds september 2019 secretaris-generaal van de Commissie van bisschoppenconferenties in de EU (Comece). In aanloop naar de Europadag op 9 mei wijst hij op de blijvende rol die de katholieke kerk te spelen heeft in de EU. “Ze heeft een profetische zending die inhoudt dat ze zich enerzijds kritisch uitlaat over wat fout loopt in de samenleving en anderzijds de weg wijst naar het goede”, stelt de Spaanse priester in Tertio nr. 1.108 van 5 mei 2021.
» Lees verder

950 Vlaamse pleegkinderen zoeken een veilige thuis

In Vlaanderen wonen 7.756 kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek in een pleeggezin. Vaak omdat hun ouders voor korte of langere tijd niet voor hen kunnen zorgen. Bijna 6.000 pleeggezinnen openen hun deuren en hun hart om deze mensen een veilig plekje te bieden. Tertio gaat op zoek naar de verhalen achter pleegzorgbegeleiders, pleegouders en pleegkinderen.
» Lees verder

“Liturgie is handeling van de hele gemeenschap”

Jeroen Heiremans (1991) droomde ervan te kunnen werken voor de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL). Dat die droom nu al in vervulling zou gaan, had hij niet verwacht. Op 1 november 2020 volgde Heiremans kanunnik Joris Polfliet op als algemeen secretaris van de ICL. Met aanstekelijke begeestering vertelt hij in Tertio nr. 1.108 van 5/05/’21 over de kracht die uitgaat van een mooie liturgie en de stappen daartoe die hij in zijn nieuwe functie al heeft kunnen zetten.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​