Tertio 1108 - “Liturgie is handeling van de hele gemeenschap”

“Liturgie is handeling van de hele gemeenschap”

Jeroen Heiremans (1991) droomde ervan te kunnen werken voor de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL). Dat die droom nu al in vervulling zou gaan, had hij niet verwacht. Op 1 november 2020 volgde Heiremans kanunnik Joris Polfliet op als algemeen secretaris van de ICL. Met aanstekelijke begeestering vertelt hij in Tertio nr. 1.108 van 5/05/’21 over de kracht die uitgaat van een mooie liturgie en de stappen daartoe die hij in zijn nieuwe functie al heeft kunnen zetten.

De liturgie van de kerk heeft mij al van kindsbeen af aangetrokken. De schoonheid van de rituelen, de gebeden en gezangen fascineren mij. Daaraan te kunnen deelnemen maakte mij gelukkig. Als tiener begon ik mij al te verdiepen in de geschiedenis en betekenis van de liturgie. De liturgievernieuwing van Vaticanum II stopt niet bij de invoering van de nieuwe liturgische boeken. Elke liturgische hervorming behelst een veel langer proces omdat, zoals de Parijse liturgist Pierre-Marie Gy opmerkt, mentaliteiten maar langzaam veranderen. Een van de belangrijkste inzichten die in het Concilie opnieuw werd benadrukt, is dat de liturgie niet door één persoon wordt uitgevoerd, terwijl anderen er gewoon naar kijken. Integendeel, ze is een handeling van de hele gemeenschap.

Lees hier het integrale artikel

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

Zorgen om godsdienstvrijheid

Manuel Barrios Prieto is sinds september 2019 secretaris-generaal van de Commissie van bisschoppenconferenties in de EU (Comece). In aanloop naar de Europadag op 9 mei wijst hij op de blijvende rol die de katholieke kerk te spelen heeft in de EU. “Ze heeft een profetische zending die inhoudt dat ze zich enerzijds kritisch uitlaat over wat fout loopt in de samenleving en anderzijds de weg wijst naar het goede”, stelt de Spaanse priester in Tertio nr. 1.108 van 5 mei 2021.
» Lees verder

950 Vlaamse pleegkinderen zoeken een veilige thuis

In Vlaanderen wonen 7.756 kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek in een pleeggezin. Vaak omdat hun ouders voor korte of langere tijd niet voor hen kunnen zorgen. Bijna 6.000 pleeggezinnen openen hun deuren en hun hart om deze mensen een veilig plekje te bieden. Tertio gaat op zoek naar de verhalen achter pleegzorgbegeleiders, pleegouders en pleegkinderen.
» Lees verder

“Liturgie is handeling van de hele gemeenschap”

Jeroen Heiremans (1991) droomde ervan te kunnen werken voor de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL). Dat die droom nu al in vervulling zou gaan, had hij niet verwacht. Op 1 november 2020 volgde Heiremans kanunnik Joris Polfliet op als algemeen secretaris van de ICL. Met aanstekelijke begeestering vertelt hij in Tertio nr. 1.108 van 5/05/’21 over de kracht die uitgaat van een mooie liturgie en de stappen daartoe die hij in zijn nieuwe functie al heeft kunnen zetten.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​