Tertio 1106 - Niet wegkijken van woede

Niet wegkijken van woede

“We leven in een tijd waarin altijd wel iemand ergens woedend of verontwaardigd over lijkt”, schrijft de Amerikaanse Soraya Chemaly in haar boek “Fonkelend van woede”. Het is een vaststelling waar we moeilijk omheen kunnen. Woede wordt gemakkelijk als ongepast beschouwd, maar is nochtans niet per se negatief. Een blik op de boosheid van vrouwen en van God in Tertio nr. 1.106 van 21/4/’21 toont dat woede ook een positieve kracht kan zijn.

Tussen de kleine zusjes die door gezinsleden “schattig” worden genoemd wanneer ze zieden van woede, de boze vrouwen die van hun baas te horen krijgen dat ze meer zouden bereiken als ze wat vriendelijker waren en de vrouwelijke politici die overladen worden met seksistische haatmails, trekt de Amerikaanse Soraya Chemaly in haar lijvige boek “Fonkelend van woede” een rechte lijn: meisjes en vrouwen worden niet geacht uiting te geven aan hun boosheid. Doen ze dat wel, dan riskeert alle aandacht te gaan naar hun boosheid en niet naar wat hen zo kwaad maakt. “Als mannen wisten hoe oprecht boos de vrouwen om hen heen vaak zijn – en begrepen hoe de bestaande structuren de vrouw dwingen tot zwijgen –, zouden ze steil achteroverslaan”, meent ze.

Iedereen wordt weleens boos. Het is een gevoel dat mannen en vrouwen ongeveer even frequent ervaren. Chemaly’s punt is: jongens en mannen die boos worden, beantwoorden aan de traditionele verwachting dat ze leiding nemen en anderen beschermen en verdedigen. Hun boosheid heeft te maken met macht. Maar meisjes en vrouwen die boos worden, gaan regelrecht tegen de genderverwachtingen in. Zij krijgen van jongsaf aangeleerd dat kwaad zijn hen “onaantrekkelijk, egoïstisch, onvrouwelijk” maakt en leren daardoor hun boosheid te associëren met machteloosheid, iets dat ze moeten vrezen, negeren, verbergen en omzetten in andere, sociaal aanvaarde emoties zoals angst, verdriet en schaamte.

Als het vandaag al moeilijk is om over God te spreken, dan maken de Bijbelteksten die een beeld schetsen van een woedende, wraakzuchtige God dat alleen nog lastiger. Broeder John, sinds 1974 lid van de gemeenschap van Taizé en auteur van “De woede van een liefdevolle God. Een Bijbels raadsel ontrafeld”, ging op zoek naar de betekenis van Gods woede om die hinderpaal te helpen wegnemen.

In zijn onderzoek naar goddelijke woede hield broeder John van Taizé de vraag voor ogen of een “theologie van de woede” kan bijdragen aan een beter verstaan van de Bijbelse boodschap: wat openbaart Gods woede over ons mens-zijn, over God zelf en – vooral – over Gods liefde? Hij ontdekte dat Gods liefde en Zijn woede geen gelijkwaardige antwoorden zijn op het handelen van mensen. Als God al recht spreekt, dan doet Hij dat niet als een ongenaakbare rechter. Zijn oordeel is er positief op gericht “het morele geweten van de gelovigen te doen opveren”. Volgens de auteur moet Jezus’ spreken over het eindoordeel in Mattheüs 25 op dezelfde manier worden begrepen. De mens wordt niet voor eeuwig veroordeeld, zijn lot ligt niet in een onbestemde toekomst. Het oordeel vindt in het heden plaats, en wel op basis van hoe mensen handelen tegenover “de geringsten van Mijn broeders”.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be – Klik op shop.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​