Tertio 1102 - Na ons de zondvloed?

Na ons de zondvloed?

In verschillende culturen en religies is een zondvloed of grote overstroming een belangrijk mythologisch thema. De Lage Landen zijn in de loop van de geschiedenis verschillende malen door watersnoodrampen getroffen. De meest recente was die van februari 1953. Om een herhaling van zulke rampen te voorkomen, is het voor de Lage Landen levensnoodzakelijk gewapend te zijn tegen een zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatopwarming. 

De stijging van het peil van de Noordzee vraagt intussen om een gezamenlijke aanpak van de oeverstaten. Het Frans-Belgisch-Nederlands kustgebied van Calais tot Schouwen-Duiveland in de Nederlandse provincie Zeeland valt binnen het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde. Het delen van gegevens over de stijgende zeespiegel wordt gecoördineerd door de Internationale Scheldecommissie (ISC).

De ISC ziet er volgens haar secretaris-generaal, Leon Dhaene, op toe dat de maatregelen genomen door één staat niet ten koste gaan van een andere. “Het is op zich geen probleem dat maatregelen in functie van de gekozen strategie en het beleid per land verschillen, zolang bijvoorbeeld Nederland maar niet onderloopt omdat elders andere keuzes worden gemaakt. Water stroomt nu eenmaal eerst naar de laagste plek”, merkt Dhaene op in Tertio nr. 1.102 van 24 maart. 

Met het oog op een adequate bescherming van onze kust tot 2050 keurde de Vlaamse Regering in 2011 het Masterplan Kustveiligheid goed. De voorbije jaren zijn de inzichten over de effecten van de klimaatopwarming evenwel regelmatig bijgesteld. Onder meer de onvoorspelbaarheid rond de snelheid waarmee de ijskappen smelten, heeft experts ertoe aangezet de extremen naar boven bij te stellen. Om daarop in te spelen en om de tijdshorizon van 2050 in het Masterplan Kustveiligheid te verruimen, keurde de Vlaamse regering het Complex Project Kustvisie goed. De centrale doelstelling ervan is de veiligheid van de kust te garanderen zelfs bij een zeespiegelstijging bij hoogwater tot 295 centimeter.

Dit voorjaar had in het kader van het Complex Project Kustvisie een publieke raadpleging georganiseerd moeten worden over de toekomstige locatie van onze kustlijn. Corona besliste er anders over. De raadpleging wordt op vraag van de kustgemeenten uitgesteld.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

“Onderwijs gaat niet alleen om de hersenen, ook om het hart”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) vraagt met een honderdtal scholenbesturen, de koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs (VCOV) en de Federatie van Steinerscholen bij het Grondwettelijk Hof de vernietiging van de recent goedgekeurde eindtermen aan. Onder die scholenbesturen bevinden zich ook de jezuïetencolleges die van oudsher de lat voor hun leerlingen hoog leggen. Directeur Frederik Van Rampelberg van het Sint-Jozefcollege in Aalst licht zijn motivatie toe in Tertio 1.102 van 24/03/’21.
» Lees verder

Na ons de zondvloed?

In verschillende culturen en religies is een zondvloed of grote overstroming een belangrijk mythologisch thema. De Lage Landen zijn in de loop van de geschiedenis verschillende malen door watersnoodrampen getroffen. De meest recente was die van februari 1953. Om een herhaling van zulke rampen te voorkomen, is het voor de Lage Landen levensnoodzakelijk gewapend te zijn tegen een zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatopwarming. 
» Lees verder

“De dood kan niet het einde zijn”

De kunstenaar Stanley Spencer (1891-1955) was zo innig vergroeid met zijn geboortedorp Cookham, zo’n 45 kilometer van Londen, dat zijn bijnaam op de Londense Slade School “Cookham” was. De plek diende als setting voor veel van zijn schilderijen, ook de Bijbelse: Christus preekte in Cookham, werd er verraden, deed er Zijn intrede, droeg Zijn kruis door de straten van het dorp en stond er op uit het graf. Tertio nr. 1.102 van 24/3/’21 brengt de in Europa nauwelijks bekende, maar in de Angelsaksische wereld zeer befaamde Spencer voor het voetlicht. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​