Tertio 1102 - “Onderwijs gaat niet alleen om de hersenen, ook om het hart”

“Onderwijs gaat niet alleen om de hersenen, ook om het hart”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) vraagt met een honderdtal scholenbesturen, de koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs (VCOV) en de Federatie van Steinerscholen bij het Grondwettelijk Hof de vernietiging van de recent goedgekeurde eindtermen aan. Onder die scholenbesturen bevinden zich ook de jezuïetencolleges die van oudsher de lat voor hun leerlingen hoog leggen. Directeur Frederik Van Rampelberg van het Sint-Jozefcollege in Aalst licht zijn motivatie toe in Tertio 1.102 van 24/03/’21.

De eindtermen die eind januari goedgekeurd werden door het Vlaams Parlement zijn ambitieus en willen het Vlaamse onderwijs weer op niveau brengen. Bij KOV klinkt het dat ze daarmee net het omgekeerde zullen bereiken: “Niemand is tegen ambitieuze eindtermen, maar met wat nu goedgekeurd is, ontbreekt de nodige tijd om kwaliteit en diepgang te verzekeren”. Ook de jezuïetencolleges zien onderwijskwaliteit als hun prioriteit, maar zijn het niet eens met hoe die kwaliteit in de eindtermen vorm heeft gekregen. Directeur Frederik Van Rampelberg van het jezuiëtencollege in Aalst benadrukt dat onderwijskwaliteit niet te reduceren is tot de bovenste 15 centimeter van de persoon: “We zien kwaliteit veel ruimer dan het intellectuele. Het gaat niet alleen om de hersenen, maar ook om het hart”.

Lees hier het integrale artikel over de jezuïetencolleges.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

“Onderwijs gaat niet alleen om de hersenen, ook om het hart”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) vraagt met een honderdtal scholenbesturen, de koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs (VCOV) en de Federatie van Steinerscholen bij het Grondwettelijk Hof de vernietiging van de recent goedgekeurde eindtermen aan. Onder die scholenbesturen bevinden zich ook de jezuïetencolleges die van oudsher de lat voor hun leerlingen hoog leggen. Directeur Frederik Van Rampelberg van het Sint-Jozefcollege in Aalst licht zijn motivatie toe in Tertio 1.102 van 24/03/’21.
» Lees verder

Na ons de zondvloed?

In verschillende culturen en religies is een zondvloed of grote overstroming een belangrijk mythologisch thema. De Lage Landen zijn in de loop van de geschiedenis verschillende malen door watersnoodrampen getroffen. De meest recente was die van februari 1953. Om een herhaling van zulke rampen te voorkomen, is het voor de Lage Landen levensnoodzakelijk gewapend te zijn tegen een zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatopwarming. 
» Lees verder

“De dood kan niet het einde zijn”

De kunstenaar Stanley Spencer (1891-1955) was zo innig vergroeid met zijn geboortedorp Cookham, zo’n 45 kilometer van Londen, dat zijn bijnaam op de Londense Slade School “Cookham” was. De plek diende als setting voor veel van zijn schilderijen, ook de Bijbelse: Christus preekte in Cookham, werd er verraden, deed er Zijn intrede, droeg Zijn kruis door de straten van het dorp en stond er op uit het graf. Tertio nr. 1.102 van 24/3/’21 brengt de in Europa nauwelijks bekende, maar in de Angelsaksische wereld zeer befaamde Spencer voor het voetlicht. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​