Tertio 1100 - “Zijn we bang om ons geloof eigen woorden te geven?”

“Zijn we bang om ons geloof eigen woorden te geven?”

Heeft corona mensen religieuzer gemaakt? Ja, volgens Pew Research. Het Amerikaanse opinieonderzoeksbureau hield daarover een enquête in veertien landen. In Europa geldt: hoe zuidelijker, hoe duidelijker de geloofstoename. 16 procent van de Spanjaarden en 15 procent van de Italianen zeggen dat hun geloof een boost kreeg. In België is dat  9 procent, in Nederland 7. In Tertio nr. 1.100 van 10/3/’20 staat Mark Van de Voorde stil bij die cijfers. 

Het aantal mensen dat door corona van hun geloof viel, is verwaarloosbaar. Het klopt dus niet dat lijden en last doen twijfelen aan God: waarom laat God dat toe? Door de bank genomen achten gelovigen God helemaal niet verantwoordelijk voor de ellende in de wereld, volgens Pew. Ze vinden bij Hem juist troost tegen de ellende die natuur en medemens hen aandoen. 

Nog verrassender is dat het gemis van kerkgemeenschap en zondagsliturgie geen invloed had op het persoonlijke geloof. Te verwachten is wel dat het wegvallen van de “gewoonte” om op zondag ter kerke te gaan de al jaren dalende kerkgang nog rasser zal doen slinken. Maar het geloof zelf is (voorlopig) niet aangetast. Integendeel, bij een spectaculair aantal geëngageerde en actieve gelovigen is het geloof sterker geworden: bij 49 procent in Spanje, bij 31 procent in België. 

Mensen kunnen dus gelovig blijven én geloviger worden zonder lijfelijke deelneming aan de eucharistie. Corona toonde dat ook ver van de "bron en het hoogtepunt van heel het christelijke leven" (Lumen Gentium) mensen aan het geloof een plek weten te geven in hun leven. Dat is geruststellend.

Lees hier het integrale artikel.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​