Tertio 1087 - Op anderen bedacht

Op anderen bedacht

Het standpunt van Tertio nr. 1.087 van 9 december 2020 blikt terug op het panelgesprek met filosofe Alicja Gescinska en Gents bisschop Lode Van Hecke dat dit weekblad met Christen Forum en het bisdom Gent onlangs hield. Die tweespraak handelde over de coronapandemie en zingeving. Rode draad in het gesprek was onder meer de oproep om niet te jammeren over wat niet kan maar bovenal te focussen op wat wel mag. Toch voelt het opschorten van erediensten voor veel gelovigen aan als een onterechte beknotting van hun godsdienstvrijheid en geloofsbeleving. Het blijft schipperen tussen aanvaarding van veiligheidsmaatregelen en in verzet komen tegen disproportionele vrijheidsinperkingen.

Hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde besluit zijn standpunt als volgt: “Geluk ligt niet in rijkelijke kerstdiners en feestkledij, maar in de eenvoud waar ook de kerststal op wijst. Er zal dit jaar geen plaats zijn in de herberg, maar de kerkgebouwen zullen open zijn om Hem te ontmoeten, de God die ons nabij wou zijn en ons wou helpen meer mens te worden door minder op onszelf maar op anderen bedacht te zijn. Deze crisis stelt ons op de proef. Durven we in deze ballingschap toch hoopvol, dankbaar en solidair in het leven te staan vanuit een innerlijke vrijheid?”

Lees het volledige standpunt hier.

Nog geen abonnee? Geniet van de eindejaarsactie via www.tertio.be/eindejaarsactie-2020

In de spotlight: 

Op anderen bedacht

Het standpunt van Tertio nr. 1.087 van 9 december 2020 blikt terug op het panelgesprek met filosofe Alicja Gescinska en Gents bisschop Lode Van Hecke dat dit weekblad met Christen Forum en het bisdom Gent onlangs hield. Die tweespraak handelde over de coronapandemie en zingeving. Rode draad in het gesprek was onder meer de oproep om niet te jammeren over wat niet kan maar bovenal te focussen op wat wel mag. Toch voelt het opschorten van erediensten voor veel gelovigen aan als een onterechte beknotting van hun godsdienstvrijheid en geloofsbeleving. Het blijft schipperen tussen aanvaarding van veiligheidsmaatregelen en in verzet komen tegen disproportionele vrijheidsinperkingen.
» Lees verder

“Weg met grote woonblokken waar senioren niet heen willen”

De Belgische bevolking wordt met rasse schreden ouder. Is het woonbeleid voor senioren afgestemd op die groeiende, diverse maar ook veeleisende groep? De coronacrisis bracht ouderenzorg op het voorplan. Geen betere tijd voor een grondige reflectie: wat willen we wel en wat zeker niet?
» Lees verder

“Sociale boodschap van de kerk is fundament en motivatie voor actie”

Omdat economie een menselijke activiteit is, is ze een ethisch vraagstuk waar ook de kerk zich altijd mee heeft beziggehouden. Het is een thema dat Geert De Cubber – diaken, voormalig Tertio-redacteur en huidig bisschoppelijk gedelegeerde voor catechese, jeugd- en gezinspastoraal in het bisdom Gent – na aan het hart ligt. Jarenlang verdiepte hij zich in de sociale leer van de kerk, die hij nu presenteert in “Arbeiders van zijn Woord. Christen zijn in het economische leven”. Tertio nr. 1.087 van 9/12/’20 geeft een voorpublicatie.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​