Tertio 1087 - “Sociale boodschap van de kerk is fundament en motivatie voor actie”

“Sociale boodschap van de kerk is fundament en motivatie voor actie”

Omdat economie een menselijke activiteit is, is ze een ethisch vraagstuk waar ook de kerk zich altijd mee heeft beziggehouden. Het is een thema dat Geert De Cubber – diaken, voormalig Tertio-redacteur en huidig bisschoppelijk gedelegeerde voor catechese, jeugd- en gezinspastoraal in het bisdom Gent – na aan het hart ligt. Jarenlang verdiepte hij zich in de sociale leer van de kerk, die hij nu presenteert in “Arbeiders van zijn Woord. Christen zijn in het economische leven”. Tertio nr. 1.087 van 9/12/’20 geeft een voorpublicatie.

Al hebben weinig christenen het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk gelezen of de sociale leer systematisch bestudeerd, toch tonen vele geëngageerde christenen een grondige praktische kennis van de sociale leer. De toepassing ervan lijkt vanzelf te gaan omdat ze allemaal een leven leiden dat in het evangelie geworteld is. En dat maakt zonder twijfel het verschil. Voor een christen zijn de wereld en Christus altijd met elkaar verbonden. De wereld openbaart Christus in vier zogenaamde “mandaatgebieden”, schrijft Dietrich Bonhoeffer in zijn Ethik: “het werk, het huwelijk, de staat, de kerk”. En hij voegt eraan toe: “God wil in de wereld werk, huwelijk, overheid, kerk, en hij wil dat alles door Christus, met Christus en in Christus, alles op eigen wijze”.

Het werk is volgens Bonhoeffer een duidelijke goddelijke opdracht en maakt deel uit van het mens-zijn, vanaf het begin van de mensheid. Werk wordt beschouwd als “een mede-scheppende activiteit van de mensen”: de mens is verantwoordelijk voor de schepping. Daaraan en daarvoor werkt hij. Goed beheer en de zorg voor de schepping openbaren niet alleen de specifieke rol van de christen, maar brengen ook een enorme menselijke verantwoordelijkheid aan het licht, zowel voor de huidige schepping als voor de toekomstige generaties. Voor christenen is het duidelijk: “Geen mens kan zich aan die opdracht onttrekken”, schrijft Bonhoeffer. Die gedachte toont de blijvende noodzaak van een doorgedreven en volgehouden dialoog tussen de sociale leer en de dagelijkse professionele praktijk van de concrete, werkende christen.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

Op anderen bedacht

Het standpunt van Tertio nr. 1.087 van 9 december 2020 blikt terug op het panelgesprek met filosofe Alicja Gescinska en Gents bisschop Lode Van Hecke dat dit weekblad met Christen Forum en het bisdom Gent onlangs hield. Die tweespraak handelde over de coronapandemie en zingeving. Rode draad in het gesprek was onder meer de oproep om niet te jammeren over wat niet kan maar bovenal te focussen op wat wel mag. Toch voelt het opschorten van erediensten voor veel gelovigen aan als een onterechte beknotting van hun godsdienstvrijheid en geloofsbeleving. Het blijft schipperen tussen aanvaarding van veiligheidsmaatregelen en in verzet komen tegen disproportionele vrijheidsinperkingen.
» Lees verder

“Weg met grote woonblokken waar senioren niet heen willen”

De Belgische bevolking wordt met rasse schreden ouder. Is het woonbeleid voor senioren afgestemd op die groeiende, diverse maar ook veeleisende groep? De coronacrisis bracht ouderenzorg op het voorplan. Geen betere tijd voor een grondige reflectie: wat willen we wel en wat zeker niet?
» Lees verder

“Sociale boodschap van de kerk is fundament en motivatie voor actie”

Omdat economie een menselijke activiteit is, is ze een ethisch vraagstuk waar ook de kerk zich altijd mee heeft beziggehouden. Het is een thema dat Geert De Cubber – diaken, voormalig Tertio-redacteur en huidig bisschoppelijk gedelegeerde voor catechese, jeugd- en gezinspastoraal in het bisdom Gent – na aan het hart ligt. Jarenlang verdiepte hij zich in de sociale leer van de kerk, die hij nu presenteert in “Arbeiders van zijn Woord. Christen zijn in het economische leven”. Tertio nr. 1.087 van 9/12/’20 geeft een voorpublicatie.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​