Tertio 1080 - ���mythen zijn sterker dan wetenschappelijke geschiedschrijving���