Tertio 1079 - kerken als plaatsen van existenti��le ontvankelijkheid