Tertio 1078 - “Pessimist in het hoofd, optimist in het hart”

“Pessimist in het hoofd, optimist in het hart”

De essaybundel Ik, wij, zij van Rudi Laermans verscheen net voor de coronacrisis. De hoogleraar sociologie analyseert er brede maatschappelijke tendensen als neoliberalisme, individualisme, populisme en de rol van klassieke en sociale media. In Tertio 1.078 van 07/10/’20 herneemt hij zijn beschouwingen in het licht van de coronapandemie. Zal die onze maatschappij wezenlijk veranderen? Hij is sceptisch: “Daarvoor zijn de structuren die ik beschrijf te sterk.”

Volgens Rudi Laermans is het eigen aan het neoliberalisme dat men quasi-markten creëert. Hij verklaart zich nader: “Op de productiviteit van mensen in de zorgsector staat geen echte prijs, maar men kan er een quasi-prijs aan geven. Dat doet men door te tellen hoeveel patiënten iemand ziet op een dag en hoeveel er worden genezen.” Laermans verwijst naar die criteria om mensen met elkaar in concurrentie te plaatsen als “outputindicatoren”. Hij verklaart dat men onder een neoliberaal model een prijs wil hebben, dus let men op wat per definitie meetbaar is. Kwalitatieve criteria worden daardoor ondergesneeuwd. Werknemers gaan zich volgens hem daardoor als een Me, Inc. gedragen: “Ze doen zich voor als een bedrijf dat uit is op winst”.

Zal corona de neoliberale manier waarop werk wordt georganiseerd, veranderen?

“De mensen die zeggen dat er een minder neoliberale orde zal komen na corona, bestaan uit een kleine kring van hoogopgeleiden. Het is niet de structuur op zich die verandert, maar de snelheid waarmee het neoliberalisme zich doorzet. Daar zullen we veeleer een versnelling hoger schakelen. De efficiëntiedrang, een basiskenmerk van de kapitalistische economie, zal nog intensiever worden. Je merkt dat met vergaderingen. Die lopen stukken efficiënter, maar de informaliteit voor en na de vergadering die zo belangrijk is, ook binnen beslissingsprocessen, valt weg. Op vlak van onderwijs zal een strijd geleverd worden, omdat men ontzettend kan besparen door digitalisering. Stel je bijvoorbeeld voor dat je de inleidende colleges sociologie zou opnemen en dat die gedurende drie jaar niet moeten geüpdatet worden. Vervolgens hebben we die proffen drie jaar niet nodig. Assistenten kunnen de opvolging doen van de studenten. Daar haalt men een rendementswinst uit die zich direct vertaalt naar minder personeel. Opnieuw, daar zie ik de basisstructuur van de efficiëntiedrang niet veranderen. Als de digitalisering zich doorzet, zal het voorspelbaar leiden tot minder werkplaatsen.”

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

U kan ook gebruikmaken van de voordelige 12x12-formule: stort 12 euro en ontvang 12 weken Tertio. Klik hier voor meer info.

In de spotlight: 

Fratelli Tutti

Niet toevallig trok paus Franciscus zaterdag naar Assisi – zijn eerste reis buiten Rome sinds de uitbraak van Covid-19 – om daar aan het graf van de Poverello zijn derde encycliek te ondertekenen en werd op zondag 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, de tekst wereldkundig gemaakt. In Tertio nr. 1.078 van 7 oktober 2020 leest u een commentaar bij de encycliek “Fratelli Tutti”.
» Lees verder

“Pessimist in het hoofd, optimist in het hart”

De essaybundel Ik, wij, zij van Rudi Laermans verscheen net voor de coronacrisis. De hoogleraar sociologie analyseert er brede maatschappelijke tendensen als neoliberalisme, individualisme, populisme en de rol van klassieke en sociale media. In Tertio 1.078 van 07/10/’20 herneemt hij zijn beschouwingen in het licht van de coronapandemie. Zal die onze maatschappij wezenlijk veranderen? Hij is sceptisch: “Daarvoor zijn de structuren die ik beschrijf te sterk.”
» Lees verder

“Mensen die zich welkom voelen, kunnen zich meer inzetten”

De coronacrisis onderstreepte andermaal het belang van een veilige woonomgeving. Maar de realiteit is weerbarstig. Terwijl vooral kwetsbare groepen moeilijk een woning vinden, staan tegelijk 2.000 sociale woningen in Antwerpen leeg omdat ze niet aan de strenge wooneisen voldoen. Met het project De Woonterp wil het Protestants Sociaal Centrum (PSC) een signaal afgeven dat dat niet kan. “De verhuurmarkt evolueert richting een elitaire markt waar je ofwel een pand vindt dat aan alle eisen voldoet, ofwel op straat belandt”, stelt voorzitter Koen Kinsbergen.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​