Tertio 1077 - 15-jarige cyberapostel wordt zalig verklaard

15-jarige cyberapostel wordt zalig verklaard

Carlo Acutis wordt op 10 oktober in Assisi zalig verklaard. De diepgelovige jongen was amper 15 jaar toen hij op 12 oktober 2006 stierf aan leukemie. Een Braziliaans kind genas in 2013 miraculeus van een dodelijke alvleesklierziekte nadat hij tot Acutis had gebeden – daarmee was er een wonder, nodig voor de zaligverklaring. Sinds de Wereldjongerendagen in Rio van 2013 kent de gelovige jeugd wereldwijd het verhaal van die “cyberapostel”.

Luc Van Looy en Jeanne Leniere

Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Italiaanse expats. Toen hij 3 jaar was, verhuisde het gezin naar Milaan. Hoewel zijn ouders geen kerkgangers waren, bad de jonge Carlo elke dag de rozenkrans en ging hij dagelijks naar de eucharistie, voor hem “de autostrade naar de hemel”. Zijn moeder, Antonia Acutis-Salzano, vermoedt dat hun diepgelovige Poolse huishoudster daar voor iets tussen zat. Pastoor Gianfranco Poma getuigt dat Carlo in de kerk steeds voor het tabernakel zat en volgens zuster Elena was het gebed “de ademhaling van zijn ziel”. Bidden was voor hem een gesprek met Christus. Hij had het niet over zichzelf, maar smeekte om genade voor anderen. De jongen wist ook zijn moeder te overhalen zich in het geloof te verdiepen. “Hij bekeerde me. Dat beschouw ik evenzeer als een mirakel”, zegt ze. “Ik was ver van de kerk. Ik groeide op in een geseculariseerd gezin zoals miljoenen mensen vandaag. Maar met deze zoon die voortdurend indringende vragen stelde over het geloof, werd ik gedwongen na te denken. Dat was de reden waarom ik dichter bij de kerk kwam.” Nu tracht zijn moeder zijn boodschap verder te verspreiden.

Vrolijk en dienstbaar

Acutis hield echt van de eucharistie. Hij nam het leven ernstig en maakte zich zorgen over mensen die dat niet deden. Voor hem telde alleen God en als catechist wist hij het geloof over te dragen op andere jongeren en kinderen. “Jezus is een persoon die dichtbij is, bereikbaar voor iedereen”, zei hij. Zijn vrienden getuigen dat hij altijd vrolijk was en daardoor andere jongeren aantrok. Hij wist dat een christen de gist in het deeg van de samenleving moet zijn, elke dag opnieuw, omdat God een God van liefde is en christenen geroepen zijn die liefde door te geven. Dat deed Acutis, vooreerst in zijn vriendenkring, vervolgens op school, maar ook door aandacht te hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Er zijn getuigenissen dat hij zijn avondeten inpakte om het weg te geven aan een dakloze. Hij deed vrijwilligerswerk bij kansarmen en bejaarden. Zijn intens geloof en gebedsleven vuurden hem aan tot een vrolijke en dienstbare presentie in de wereld. “Hoe meer we de eucharistie ontvangen, hoe meer we zullen worden als Jezus. Als we bedenken dat de Heer zichzelf heeft gegeven voor ons, dan is het niet moeilijk om door het leven te gaan als rechtvaardige mensen”, merkte hij op. “Kijk naar Jezus.”


“Jezus is een persoon die dichtbij is, bereikbaar voor iedereen”, stelt Carlo Acutis.  © rr

Computerwonder

Niet alleen het geloof trok zijn aandacht, ook computers en de technologie erachter. Acutis was nauwelijks 10 jaar toen hij programma’s schreef en websites ontwierp voor zijn school en voor parochies. “Vandaag zou iedere parochie een website moeten aanleggen om de vragen van mensen te beantwoorden”, becommentarieert pastoor Poma. Acutis wist inderdaad zijn twee passies bij elkaar te brengen en gebruikte informatica voor de verkondiging. Zo begon hij op zijn 11de een website over mariale verschijningen en een webencyclopedie van eucharistische wonderen overal ter wereld, wat na zijn dood tot de meertalige website www.miracolieucaristici.org leidde. Het begon allemaal toen Acutis het wonder van Lanciano ontdekte. De hostie was daar in menselijk vlees veranderd, een wonder dat door de kerk is erkend. Sindsdien ging hij op zoek naar gelijkaardige eucharistische wonderen. Zijn documentatie ligt niet alleen aan de basis van de genoemde website, maar ook van een rondreizende tentoonstelling over zowat 140 erkende mirakels in verband met de eucharistie.

Ongeneeselijk ziek

In 2006 werd bij Acutis leukemie in een vergevorderd stadium vastgesteld. Genezing was niet meer mogelijk. “Ik wil al mijn lijden opdragen aan de Heer, aan de paus en aan de kerk. Ik wil niet langs het vagevuur. Ik wil direct naar de hemel”, zei de 15-jarige. Hij aanvaardde de dood, zag zijn ziekte als voorbereiding op de ontmoeting met Christus en stierf op 12 oktober 2006. Volgens zijn wens werd hij in Assisi begraven. Hij koos die plaats niet alleen vanwege de Poverello – de franciscaanse spiritualiteit had beslist een invloed op zijn eerder vermelde vrijwilligerswerk voor armen en bejaarden – maar ook omdat zijn ouders er een vakantiehuis hadden.

Heiligen waren vrienden voor Acutis en bedevaartsoorden noemde hij uitdrukkingen van de liefde van God voor kleine en zieke mensen. Ondertussen vereren steeds meer mensen hem als een heilige. In zijn postsynodale exhortatie Christus Vivit! wijst paus Franciscus op het belang van jonge heiligen en hij verwijst naar het voorbeeld van Acutis. “Vergeet niet dat er jongeren zijn die zelfs in de digitale wereld creatief en geniaal zijn. Zo iemand was de eerbiedwaardige Carlo Acutis”, schrijft Franciscus aan de jongeren. “Hij wist heel goed dat de mechanismen van communicatie, reclame en sociale netwerken kunnen worden aangewend om ons te bedwelmen en verslaafd te maken aan consumptie, aan het kopen van het laatste snufje op de markt, geobsedeerd als we zijn door onze vrije tijd en gevangen in negativiteit. Toch slaagde Carlo erin de nieuwe communicatietechnologieën te gebruiken om het evangelie te verkondigen en waarden en schoonheid te communiceren.”

Acutis was een aimabele, sportieve, verstandige en enthousiaste tiener, helemaal van deze tijd. Dat maakt van hem een zalige die dicht bij de leefwereld van jongeren staat. Hij kan een rolmodel voor velen zijn en hen aanmoedigen tot engagement en bezielde getuigenis. Hij was creatief bezig en had alles in huis om een succesvol leven uit te bouwen, maar het mocht niet zijn. Toch was zijn leven niet tevergeefs. Zijn familie en vrienden koesteren zijn erfenis en dragen die wereldwijd uit. Terecht, want Acutis had alle kenmerken van een heilige die paus Franciscus opsomt in de exhortatie Gaudete et Exsultate: geduld, zin voor humor, stoutmoedigheid, gemeenschapszin en een intens gebedsleven. Door zijn zaligverklaring zullen nog meer mensen kunnen kennismaken met deze cyberapostel.  III

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​