Tertio 1076 - Paus legt lat voor media hoog

Standpunt Emmanuel Van Lierde

Paus legt lat voor media hoog

Zelfs nu in coronatijden ontvangt de paus voortdurend individuen en groepen, zowel tijdens de algemene woensdagaudiënties als in privé-audiëntie. Af en toe zijn dat journalisten, uiteraard die van de eigen communicatiediensten van het Vaticaan, maar evenzeer van andere kerkelijke media uit de hele wereld. Het is trouwens een novum van dit pontificaat dat Franciscus geregeld interviews geeft, zelfs aan kleinere persinitiatieven zoals de daklozenkrant uit Nederland of jawel, u weet het, ook aan dit weekblad op 17 november 2016. Al gaat het om kleinschalige media, de paus weet dat zijn boodschap door de vertalingen toch de wereld rondgaat en dat hij zo die nichespelers een stevige boost bezorgt.

Tertio mocht vorige vrijdag opnieuw te gast zijn bij paus Franciscus. Hij ontving de voltallige redactie en een delegatie van bestuurders, oprichters en andere betrokkenen naar aanleiding van ons 20-jarige bestaan. Met die geste bewijst de paus andermaal zijn liefde voor kleinschalige media en voor de Belgische kerk – die liefde ontstond toen hij in de jaren 1970 als provinciaal van de jezuïeten herhaaldelijk ons land bezocht ten gunste van hun Katholieke Universiteit van Córdoba in Argentinië (zie Tertio nr. 878 van 7/12/’16).

Constructief

Ja, de media gaan paus Franciscus ter harte. Enerzijds heeft hij een hooggestemd ideaal over de journalistiek, anderzijds ziet hij de ontsporingen en de risico’s van media die het niet nauw nemen met de journalistieke deontologie. Volgens de paus dragen de media een grote verantwoordelijkheid. “Ze kunnen goede en slechte opinies de wereld insturen. De media bouwen de samenleving op. Het is hun opdracht constructief te zijn, informatie uit te wisselen, te verbroederen, te doen nadenken, op te voeden”, liet hij eerder in het Tertio-interview optekenen. Maar de media kunnen evenzeer schade aanrichten. “Ze kunnen zich laten gebruiken voor kwaadsprekerij en zwartmakerij. En iets wat eigenlijk veel schade kan berokkenen, is desinformatie.” Met de gerichtheid op sensatie en schandalen verzaken journalisten aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daartegenin verdedigt Franciscus een constructieve en geëngageerde journalistiek die de waarheid, de rechtvaardigheid en ieders menselijke waardigheid dient.


© Maîtrise

Nieuwe levensstijl

Franciscus moedigde Tertio vrijdag opnieuw aan dat ideaal hoog te houden en te blijven realiseren. “Wees dragers van hoop en van vertrouwen in de toekomst, ook en in het bijzonder vandaag tijdens deze pandemie die de hele wereld treft”, klonk het. Christelijke journalisten dragen volgens hem Christus’ bevrijdende boodschap uit. Hun constructieve reflecties helpen de problemen en de uitdagingen van onze wereld beter te begrijpen, ze dragen bij aan de gewetensvorming en bevorderen een cultuur van ontmoeting en dialoog. De paus gaf nog aan dat christelijke journalisten geroepen zijn om, te midden van de verwarrende veelheid aan stemmen en boodschappen die ons omringen, te getuigen van een humaan en humaniserend verhaal, met troostende woorden en vanuit een tedere blik. Zo helpen christelijke mediamensen een nieuwe levensstijl doorbreken, vrij van vooroordelen, uitsluiting, roddel en laster.

Verbindende verhalen

Van christelijk geëngageerde journalisten verwacht Franciscus niet dat ze aan zieltjeswinnerij doen, wel dat ze authentieke getuigen zijn die met een gelovige bril naar de realiteit kijken en de tekenen van de tijd duiden in het licht van het evangelie. Om die originele kijk en de waarheid vlot over te brengen en te delen met anderen, vindt Franciscus het belangrijk dat journalisten goede vertellers zijn, dat ze hun boodschap in toegankelijke verhalen weten te gieten die blijven hangen, die ontroeren en aanzetten tot navolging, in levengevende en verbindende verhalen tegen alle polarisatie in. Franciscus’ ideaal moedigt gemeenschapsopbouw aan: teksten moeten informeren maar ook inspireren, tot voorbeeld strekken, bruggen bouwen tussen mensen en helpen positieve visies te vormen. De paus legt warempel de lat hoog, maar waarom zouden we niet ambitieus zijn? III

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​