Tertio 1075 - Dubbel zo veel ontheemden als vluchtelingen

Dubbel zo veel ontheemden als vluchtelingen

Paus Franciscus focust naar aanleiding van de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen van 27 september op het lot van internally displaced persons, ontheemden in eigen land. Vorig jaar waren 50,8 miljoen mensen op die manier ontworteld, het dubbel van het aantal vluchtelingen. Het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) betreurt in Tertio 1.075 van 16/09 dat er geen Internationale dag voor Ontheemden bestaat.

Het verschil tussen ontheemden en vluchtelingen is dat ze in eigen land blijven. Doordat ze geen internationale grens oversteken, vallen ze niet onder de bescherming van het internationale vluchtelingenrecht. Ze blijven burgers van hun eigen land  en zijn voor hun bescherming aangewezen op dat land, wat niet altijd voor de hand ligt.

Paus Franciscus beklemtoont in zijn boodschap dat de gevoelens van onzekerheid die de Covid-19 pandemie heeft veroorzaakt, in het leven van ontheemden een constante zijn en dat de drama’s waarmee ontheemden worden geconfronteerd, door Covid-19 nog worden versterkt. Wanneer we over migranten en ontheemden praten, stoppen we al te vaak bij de statistieken, waarschuwt de paus. “Enkel door hen te ontmoeten, kunnen we echt meer over hen te weten komen.”

Ook onze gewesten werden ooit met het fenomeen van internally displaced persons geconfronteerd: in de zestiende eeuw toen de godsdienstoorlogen in de Lage Landen  zowel protestanten als katholieken ontwortelden. De toplaag van de samenleving liet hierover sporadisch egodocumenten na, maar de plattelandsbevolking bleef in grote mate buiten beeld.

“Jezus Christus, gedwongen te vluchten” is inmiddels de zevende boodschap van Paus Franciscus naar aanleiding van de Wereldddag van Migranten en Vluchtelingen.  In zekere zin waren Jezus, Maria en Jozef internally displaced persons binnen het overkoepelende Romeinse Rijk. Het heilig land  was destijds een vazalstaat van Rome, dat Egypte al in 30 voor onze tijdrekening had ingelijfd.

U kan ook gebruikmaken van de voordelige 12x12-formule: stort 12 euro en ontvang 12 weken Tertio. Klik hier voor meer info.

In de spotlight: 

“Er is ontzettend veel schroom rond spreken over de dood”

Bij een overlijden is er niet altijd gelegenheid om afscheid te nemen. Als die mogelijkheid er wel is, geraakt het belangrijkste niet steeds gezegd. Amfora geeft mensen in hun allerlaatste levensfase de kans ongestoord te vertellen over wat hen ten diepste bezighoudt. “De journalistieke aanpak van die interviews biedt een meerwaarde naast al het goede en zinvolle dat gebeurt in therapeutische en pastorale gesprekken”, legt Hilde Ingels uit in Tertio nr. 1.075 van 16/9/’20.
» Lees verder

Dubbel zo veel ontheemden als vluchtelingen

Paus Franciscus focust naar aanleiding van de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen van 27 september op het lot van internally displaced persons, ontheemden in eigen land. Vorig jaar waren 50,8 miljoen mensen op die manier ontworteld, het dubbel van het aantal vluchtelingen. Het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) betreurt in Tertio 1.075 van 16/09 dat er geen Internationale dag voor Ontheemden bestaat.
» Lees verder

Scheppingsgeloof en ecologie centraal op LOGOS

De 15de editie van de Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit LOGOS, die eind deze maand plaatsvindt, staat in het teken van scheppingsgeloof en ecologie. De LOGOS-studiedagen gaan telkens in op een element uit de oudste geloofsbelijdenissen van de katholieke kerk. De jubileumeditie 2020 staat stil bij het credo van Nicea-Constantinopel waarin de Vader “Schepper van hemel en aarde” wordt genoemd.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​