Tertio 1074 - “Samen optrekken is hoopvol”

“Samen optrekken is hoopvol”

Ignis Webmagazine viert dit jaar zijn 10-jarige bestaan. De Nederlandse website probeert op inspirerende wijze samenleven en ignatiaanse spiritualiteit met elkaar in verbinding te brengen. Aan het hoofd van het initiatief staat opmerkelijk genoeg een protestant. Hoofdredacteur Rick Timmermans (1987) is geboren in Zeeland en werd gaandeweg tijdens zijn studie gegrepen door het gedachtegoed van de jezuïeten.

“Mensen die niet gelovig zijn, hebben vaak een plat beeld van het christendom. Alsof het ‘af’ is als je in God gelooft. Met Ignis willen we tonen dat er over alles wordt nagedacht, en dat de antwoorden op bepaalde levensvragen hout snijden, zoals: waarom zijn wij hier? Als er een God is, wat kun je daar dan mee? Geloof is voor mij een vliegwiel om je te vullen met de Bron van liefde. Liefde brengt leven. De inspiratie van Jezus helpt om te kijken hoe we dat leven meer ruimte kunnen geven. Hoe kan ik minder in mijzelf kruipen en meer naar de ander toe komen?

Handvat

Ignatiaanse spiritualiteit is een mooie spiritualiteit die je gemakkelijk kunt toepassen in het dagelijkse leven. Je hoeft er niet voor naar een klooster, en ze hangt niet vast aan een getijdengebed zoals dat van de benedictijnen. De ignatiaanse spiritualiteit gaat uit van vragen als: ‘Wat gebeurt er in mij?’, of: ‘Hoe kan ik God vinden in de dagen?’ Dat soort meditaties kun je makkelijk thuis doen. Ik geloof in God; ik noem mezelf christen. Ignatiaanse spiritualiteit biedt mij een goed handvat voor een concrete manier van bidden. Wat betekent het om met God onderweg te zijn? Het uitgangsprincipe is dat God naar ons toekomt. Hij wil relatie met ons, het draait om interactie.

Protestant

Zelf ben ik luthers protestant, maar ervaar geen groot verschil met de traditie van de jezuïeten. Bij protestanten speelt de Bijbel een belangrijke rol. De Geestelijke Oefeningen brengen je in contact met de God van de Bijbel. Elk jaar bieden we een digitale advents- en 40-dagenretraite aan. Uit een enquête blijkt dat zich onder de retraitanten ook veel protestanten bevinden. Als je dat vergelijkt met hoe het 20 jaar geleden was… In tijden van secularisatie zoeken christenen elkaar toch op. Als je samen kunt optrekken, is dat hoopvol. De Sociëteit van Jezus speelt een belangrijke rol, en die is niet uitgespeeld.”

Verder lezen? Neem een abonnement of vraag een gratis proefnummer aan.

U kan ook gebruikmaken van de voordelige 12x12-formule: stort 12 euro en ontvang 12 weken Tertio. Klik hier voor meer info.

In de spotlight: 

Verbindend verhaal brengen

“Zonder C heeft de CD&V geen bestaansreden. De christelijke traditie vormt voor mij de basis om aan politiek te doen en daar hangen duidelijke principes en visies aan vast, zoals het verdedigen van alle leven, vooral het kwetsbare leven”, stelt partijvoorzitter Joachim Coens in Tertio nr. 1.074 van 9/9. “Maar als christendemocraten zijn we vandaag een minderheid. Ook wij moeten compromissen sluiten, al trachten we de anderen te overtuigen van onze kijk.”
» Lees verder

De kerk in de Oost-België

In september 1920 werden de Oostkantons krachtens het Verdrag van Versailles Belgisch grondgebied. Daarvoor behoorden de Ooskantons tot het aartsbisdom Keulen. Om spanningen tussen het Duitse en het Belgische episcopaat te temperen werd op 21 juli het bisdom Eupen-Malmedy in het leven geroepen. In 1925 werd het weer ontbonden. Sindsdien ressorteert Oost-België onder het bisdom Luik. Het duurde evenwel  tot 1978 voor de bisschoppelijk vicaris voor het gebied een Duitstalige priester uit de regio zelf was. Zes jaar geleden werd Fina Keifens (1948) als eerste vrouw benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de regio.
» Lees verder

“Samen optrekken is hoopvol”

Ignis Webmagazine viert dit jaar zijn 10-jarige bestaan. De Nederlandse website probeert op inspirerende wijze samenleven en ignatiaanse spiritualiteit met elkaar in verbinding te brengen. Aan het hoofd van het initiatief staat opmerkelijk genoeg een protestant. Hoofdredacteur Rick Timmermans (1987) is geboren in Zeeland en werd gaandeweg tijdens zijn studie gegrepen door het gedachtegoed van de jezuïeten.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​