Tertio 1073 - “Polarisatie kan ook leiden tot meerstemmig gesprek”

“Polarisatie kan ook leiden tot meerstemmig gesprek”

“Een conflict is als zuurstof: onontkoombaar en een wezenlijk element van het leven. Maar net als zuurstof kan een conflict ook explosief zijn. Het hangt ervan af hoe we ermee omgaan – constructief of destructief.” Historicus Maarten Van Alstein, verbonden aan het Vlaams Vredesinstituut, citeert zijn Amerikaanse collega Kathy Bickmore en brengt daarmee ook de kern van zijn boodschap.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)