Tertio 1072 - Thomas blaast 18 kaarsjes uit

Bericht

Thomas blaast 18 kaarsjes uit

De Leuvense Thomas-website wordt volwassen en pakt uit met een nieuwe website voor volwassenencatechese. En het Vaticaan lanceert een nieuw Algemeen directorium voor de catechese. Beide benadrukken de nieuwe accenten die goede verkondiging vergt.

Geert De Cubber

Thomas – de website voor godsdienstonderwijs van de KU Leuven – viert in 2020 zijn 18de verjaardag. Het team achter Thomas pakt voor de gelegenheid binnenkort uit met een nieuwe website: www.volwassenencatechese.be. Projectverantwoordelijke Didier Pollefeyt (KU Leuven) is zich uiteraard bewust van het onderscheid tussen godsdienstonderwijs en catechese. “Toch zijn ze niet geheel van elkaar te scheiden”, stipt hij aan. “Catechese richt zich tot wie christelijk gelovig is en gebeurt vrijwillig. Godsdienstonderricht richt zich tot iedereen in de context van het leerplichtonderwijs. Maar dat betekent niet dat er in de godsdienstles geen gelovige kinderen zitten en dat zij – en hun ouders – geen geloofsverdiepende dimensie in het vak godsdienst verlangen. Soms is men – terecht – zo bezig met respect voor andersgelovigen dat men vergeet dat in de godsdienstles ook leerlingen zitten die christen zijn of dat willen worden.”

Gebedscultuur

Als dat het geval is, moet dat behoedzaam tot bloei kunnen komen, stelt het leerplan. “Daar zet Thomas sterk op in”, zegt Pollefeyt. “Daarnaast ondersteunt de site ook de pastoraal op school, waar natuurlijk ruimte is voor catechese voor leerlingen op vrijwillige basis. Zo stimuleert Thomas de gebedscultuur op school, kan men een priester uitnodigen in de les, inspiratie vinden voor bezinningsdagen of ondersteuning krijgen bij rouw.”

In 18 jaar is Thomas uitgegroeid tot een van de meest uitgebreide websites van de KU Leuven. “Er staat zoveel materiaal op over het christelijke geloof dat ook zeer bruikbaar is voor de geloofsverdieping van volwassenen”, weet Pollefeyt. “We vonden het symbolisch een nieuwe website te lanceren op 1 september 2020, de dag dat Thomas 18 jaar wordt. Volwassenencatechese.be is een aanbod voor een nieuwe doelgroep, een dienst aan de kerk in Vlaanderen.”
 


 

Werkinstrument

Naast de lancering van de nieuwe website komt binnenkort eveneens een boek uit, Letter & Geest (Halewijn). “Daarin komen alle christelijke ingrediënten aan bod die vanaf 1 september 2021 verplicht zijn in de godsdienstlessen van de derde graad in het secundair onderwijs. Wellicht kan het eveneens rekenen op de interesse van een bredere groep volwassenen op zoek naar geloofsverstaan en -verdieping.”

Evangelisering

Letter & Geest vormt alvast een lokale aanvulling op het nieuwe Algemeen directorium voor de catechese dat net voor het zomerreces in het Vaticaan werd voorgesteld. “We hebben opnieuw ontdekt dat ook in de catechese de eerste verkondiging respectievelijk het kerygma een wezenlijke rol speelt”, klinkt het in de woorden van paus Franciscus. “Dat moet het middelpunt van de evangelisering en elke poging tot kerkelijke vernieuwing vormen. Als die verkondiging de ‘eerste’ wordt genoemd, dan is dat niet omdat ze aan het begin staat en dan vergeten of vervangen wordt door andere inhouden die haar overtreffen. Ze is de ‘eerste’ in kwalitatieve zin, want ze is de voornaamste verkondiging die je altijd opnieuw moet horen en die je op de een of andere wijze in de loop van de catechese op elk moment altijd opnieuw moet verkondigen.” De verkondiging van dat kerygma is de basis van de christelijke vorming, vindt de paus, die er verder op wijst dat elke christen tot heiligheid wordt geroepen.

Nederlandse versie

Voorlopig zijn alleen de Italiaanse en Engelse versies beschikbaar. Daarnaast stelt het secretariaat van de Duitse bisschoppenconferentie een werkvertaling via www.dbk.de beschikbaar. De Nederlandse vertaling van het directorium wordt in de loop van het volgende werkjaar verwacht.  III

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​